Nejlepší projekty programu CEEPUS roku 2012

Dne 21. května 2013 se v prostorách novobarokní auly Technické Univerzity v Brně za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Centrální kanceláře CEEPUS a Domu zahraničních služeb konala akce CEEPUS National Meeting, jejíž součástí bylo i předání ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2012.

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; zapojeny jsou rovněž dvě univerzity v Kosovu - Univerzita Priština a Univerzita Prizren. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover).

Akce byla určena zejména kontaktním osobám univerzitních sítí CEEPUS a pracovníkům zahraničních oddělení vysokých škol.
V dopolední části programu byla účastníkům představena souhrnná prezentace s názvem Ohlédnutí za rokem 2012 v programu CEEPUS a výhled na rok 2013. Dále proběhla prezentace na téma Nebojte se administrativy programu CEEPUS, jejímž cílem bylo pomoci přítomným účastníkům lépe se orientovat v administrativě programu CEEPUS.

Odpolední program zahájila vrchní ředitelka Sekce koordinace politik a evropských záležitostí MŠMT RNDr. Michaela Kleňhová. Následovala přednáška generální tajemnice programu CEEPUS Mag. Elisabeth Sorantin o aktuálním vývoji programu CEEPUS v mezinárodním kontextu a seznámení přítomných s výsledky soutěže o Ministerskou cenu, která je každoročně udělena nejúspěšnějšímu projektu CEEPUS uplynulého akademického roku.

Celkem sedmi pracovištím českých vysokých škol zapojených do nejlepších projektů v roli partnerů udělila Národní kancelář CEEPUS certifikát The Czech National CEEPUS Office Prize 2012. Ocenění získaly české vysokoškolské instituce zapojené do projektu HU-0028 „Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics“ a projektu AT-0068 nesoucí název „Amadeus“.
Přítomní zástupci projektů RNDr. Antonín Jančařík, PhD. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ing. Dana Brázdová z Vysoké školy ekonomické v Praze přiblížili účastníkům své projekty.

V případě projektu Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics (HU 28) se jedná o jednu z největších univerzitních sítí, do které je zapojeno 33 vysokých škol, některé i prostřednictvím několika fakult. Nad rámec výměn studentů a pedagogů se podařilo připravit a zorganizovat dvě krátkodobé exkurze na téma Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics a dále dvě letní školy Mathematics an Nature a European Computer Algebra Driving Licence, do kterých se zapojilo více než 90 účastníků.

Do druhého z oceněných projektů, Amadeus (AT – 0068), který funguje od roku 1994, je zapojeno 12 projektových partnerů. Koordinátorem projektu je rakouská Wirtschaftsuniversität Wien, na české straně je do projektu zapojena Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE). Mezi některými ze zapojených univerzit funguje společný studijní program, který nese název „Joszef“. V rámci tohoto společného programu tráví studenti VŠE dva semestry na rakouské univerzitě a zároveň realizují stáž v soukromém sektoru v Rakousku.

Zahraniční studijní pobyty jsou přitom podporovány v rámci programu CEEPUS, který tak slouží k naplňování cílů tohoto společného studijního programu. Cílem je příprava studentů ze střední a východní Evropy na působení ve vrcholných pozicích v oblasti managementu.

Přehled zapojených vysokých škol v projektu Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics (HU 28)

Univerzita/VŠ

Fakulta

Katedra

Konatktní osoba

ČVUT v Praze

Fakulta elektrotechnická

Katedra matematiky

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.

ČVUT v Praze

Fakulta stavební

Katedra matematiky

Ing. Michal Beneš, Ph.D.

UP v Olomouci

Pedagogická fakulta

Katedra matematiky

doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

UP v Olomouci

Přírodovědecká fakulta

Katedra algebry a geometrie

prof. RNDr. Josef Molnár, CSc

UK v Praze

Pedagogická fakulta

Katedra matematiky

a didaktiky matematiky

RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

OU v Ostravě

Přírodovědecká fakulta

Katedra matematiky

RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

Projekt AT 68 je v České republice realizován v partnerství se zástupci Vysoké školy ekonomické v Praze (prof. Ing. Hana Machková, CSc.).

Na základě zpětné vazby od účastníků semináře můžeme celou akci shrnout a zhodnotit jako zdařilou a přínosnou a těšíme se na CEEPUS National Meeting opět v příštím roce.

Přidáno: 30.07.2013, Zdroj: Dům zahraničních služeb

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si