Nedostali jste se na vysokou školu? Běžte studovat VOŠku!

Přestože většina mladých lidí prahne po studiu na vysoké škole, vyšší odborné školy mohou být vhodnou, mnohdy i vhodnější alternativou – studium je zde zaměřené na praxi a součástí jsou odborné stáže ve firmách. Většina vyšších odborných škol nyní vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení, tak neváhejte!

Jak se liší studium na vysoké škole a vyšší odborné škole?

Samozřejmě záleží na oboru a škole, kterou si vyberete – můžete narazit jak výšku, tak i na VOŠku, kde je studium spíše fraškou, tak naopak na takovou, kde je výuka náročná a ve škole strávíte celý týden. Stejně je to i s kvalitou výuky, která se liší škola od školy – na mnohých VOŠkách učí stejní lidé jako na vysokých školách, či přímo odborníci z praxe. Důležité je tedy podívat se na reference k dané škole. Pokud si vyberete prestižní školu s dobrou pověstí, jistě vás budoucí zaměstnavatelé po úspěšném ukončení studia rádi upřednostní.Studentka zelená a jablko

Studenti si vyšší odborné školy mnohdy vybírají kvůli oborům, které vysoké školy nenabízejí, nebo se jejich studijní náplň na vysoké škole liší. Co se týče dálkového studia, pak nabídka právě na VOŠkách bývá rozsáhlejší.

Další výhodou vyšších odborných škol je menší akademičnost – zatímco vysoké školy jsou zaměřeny spíše teoreticky a jen málokdy máte možnost si poznatky během studia vyzkoušet přímo v praxi (pokud si ji nezajistíte sami), na vyšších odborných školách bývá praxe běžnou součástí studia, což jistě oceníte při hledání budoucího zaměstnání.

Nevýhodou však je placení školného, které je povinné nejen na soukromých školách (kde se ceny za semestr pohybují mezi 15–30.000 Kč), ale i na těch státních (výše školného je v řádech stovek až tisíců korun). Mnohé školy však poskytují prospěchové nebo sociální stipendium.

Přijímací řízení většinou probíhají v několika kolech – školy vypisují ještě druhé kolo přijímacího řízení na konci srpna a někdy i kolo třetí během září. Na vyšší odborné škole získáte titul DiS.diplomovaný specialista. Pokud se rozhodnete ve studiu pokračovat, mnohé vysoké školy vám pak umožní získání titulu Bc. za jeden či dva roky, jestliže již máte vyšší odbornou školu úspěšně za sebou.

Vzdělání.CZ doporučuje:

Institut informatiky - VOŠ, Praha 5Institut informatiky – Vyšší odborná škola, Praha 5

Baví tě počítače? Přihlas se do 2. kola přijímacího řízení, ještě přijímáme!

Nabízíme přátelské prostředí, kde se naučíš programovat weby nebo aplikace v Javě a PHP, navrhnout si vlastní databázi a staneš se schopným administrátorem. Absolvuješ kurzy Cisco a Oracle, získáš půl roku praxe v IT firmě a případně i práci.

Nabízíme obor Informační technologie v 3letém denním nebo 3,5letém dálkovém studiu. Oproti vysokým školám jsou naši studenti ihned schopni využít získané znalosti v praxi, nejen v rámci půlroční stáže v některé z IT firem, kterou si studenti vybírají dle svého zájmu, ale hlavně po nástupu do zaměstnání.

Zajímá tě Institut informatiky? Zavolej nebo napiš a přijď se k nám přímo podívat. Uvidíš prostředí školy a ještě od nás získáš dárek!

Termíny přijímacích zkoušek:

2. kolo přijímacího řízení – 19.7.2011 (přihlášku je potřeba zaslat do 12.7.)

3. kolo přijímacího řízení – 29.9.2011 (přihlášku je potřeba zaslat do 22.9.)

www.iivos.cz

 

Vyšší odboVOŠ Cestovní ruchrná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, Praha 7

Hledáte alternativu ke studiu na vysoké škole?

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku na Ortenově nám. v Praze 7 nabízí dva zajímavé obory. Obor cestovní ruch a obor mezinárodní obchodní styk. Předností školy je nabídka jazyků, od evropských až po exotické např. arabština, japonština, portugalština a desítky dalších. Pedagogický sbor tvoří odborníci z vysokých škol. Studenti získají během tří let praxi v hotelech, cestovních kancelářích a agenturách, v bankách, státní sféře, ale i na Pražském hradě nebo na nějaké zahraniční stáži. Po úspěšném dokončení studia získají absolventi titul DiS. a Europass, což je dodatek v anglickém jazyce, se kterým se lze prokazovat v zahraničí.

Přihlášky stále přijímáme až do konce srpna! Více informací na www.voscr.cz nebo tel. 603 251 745.

 

Veřejně sprVeřejně správní akademie - VOŠávní akademie – vyšší odborná škola, s.r.o., Brno

První škola v České republice připravující pracovníky veřejné správy.

Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s.r.o. je prestižní školou, která poskytuje vzdělávání již od 1. 9. 1993. Absolventi oboru Veřejnosprávní činnost se uplatní ve veřejné správě – na úřadech, ale i v oblasti justice. Pokud si zvolíte obor Personální řízení, získáte znalosti a dovednosti z oblasti personálního řízení, metod personální práce a personálního managementu. Součástí vyššího odborného vzdělávání je odborná praxe, kde si nejen ověříte získané teoretické poznatky, ale dobu praxe můžete také využít k navázání kontaktů pro pozdější pracovní vztah.

Škola působí také ve Vyškově.

Studenty přijímáme bez přijímacího řízení do 30.9.2011.

www.vsa.cz

 

GOODGoodwill - VOŠWILL – vyšší odborná škola, s. r. o., Frýdek-Místek

Proč studovat u nás?

 • kvalitní škola s dlouholetou tradicí a stovkami úspěšných absolventů

 • studijní obory Zahraniční obchod a Cestovní ruch

 • studium vysokoškolskou formou výrazně zaměřeno na požadavky praxe

 • moderní vybavení

 • vstřícná studijní atmosféra

 • vynikající pedagogický sbor

 • individuální přístup ke studentům

 • dlouhodobě nízké školné

 • vlastní výuková skripta

 • spolupráce s mezinárodními školami a významnými firmami

 • bohatý studentský život

 • ...a mnohé další důvody, proč se stát "Goodwillákem"

Více na http://www.vos-goodwill.cz.

 

VOŠ SoSOKRATES - VOŠkrates, Ostrava

Právo a ekonomie - naše DiSciplína!

Vyšší odborná škola SOKRATES poskytuje vzdělání v oboru právo a ekonomie. Po absolvování školy získáš díky praktickému zaměření studia velkou jistotu nalezení zaměstnání. Můžeš pracovat jako právní asistent v advokátní, notářské nebo exekuční kanceláři, jako specialista pohledávek, manažer lidských zdrojů či samostatný personalista. Můžeš se také stát zaměstnancem Policie ČR nebo městské policie.

Studium na VOŠ SOKRATES je nyní za symbolické školné – studenti denní formy studia platí školné pouze 5 980 Kč za rok. Termín pro uzávěrku přihlášek 2. kola byl stanoven na 3.8.2011.

Bližší informace dostanete na bezplatné telefonní lince 800 100 570 nebo naleznete na www.sokrates.cz.

Přidáno: 08.07.2011, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Jana Zmrzlíková

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si