"Nedávej hladovému rybu, nauč ho rybařit." Lao-c´

Mgr. Jan Jícha, učitel u krajanů v Srbsku - Někdy mám kacířský pocit, že samotná výuka češtiny u krajanů je vlastně druhotnou náplní mé práce, že o to tu ani nejde. A že to nejpodstatnější je fungovat jako neúnavný rotor neustále vířící zatuchající vodu nečinnosti. Že spíše než o šíření češtiny jde o podporu češství v jeho rozmanitosti – kultury, tvořivosti, pospolitosti, akceschopnosti a vyhledávání skrytých talentů.

Po letech práce ve školství mám už ale dobrý pojem o zákonu akce a reakce, o energii vložené a získané a vím, že nasadit hned na začátku motorové otáčky vede k rychlému vysílení, vyhoření a v důsledku k ještě větší stagnaci celého prostředí.

Proto když mě krajanská mládež v září požádala, jestli bych pro ně nezaložil nový kurz a nenacvičil s nimi divadlo na masopust, byl jsem velmi opatrný ve svých investicích. Divadlo musí být dílem kolektivu, ne jednoho tahouna a čety přihlížečů. Poručili si hodinový kus, což je u amatérů odvážná myšlenka, zvlášť když se má hrát v jazyce, který většina ansámblu neovládá. Ale vyhledat v bibliotéce České besedy scénář Vrchlického Noci na Karlštejně, přepsat ho do téměř současného jazyka a zkrátit na hodinu mi mnoho času nezabralo a čekal jsem, co se bude dít. A tři měsíce jsme se scházeli jednou týdně, zásadně v nekompletním složení, herci klopýtali textem, a když jsem odjížděl na Vánoce, neuměl ještě nikdo o moc víc než svou roli jakžtakž přečíst. A postěžovali si, že někteří doteď nerozumějí, co říkají. I taková stížnost je dobré znamení, neboť odráží zájem. A tak jsem jim těsně před odjezdem přeložil scénář do srbštiny a namluvil ho po scénách na diktafon.

Velká očekávání jsem opět neměl, ale krajané mě překvapili – v lednu měli všechno několikrát poslechnuté i přečtené a dožadovali se, abych jim znovu pustil film, že začínají přemýšlet o kostýmech. Naposledy jsem zapochyboval, protože masopust je už za tři týdny a oni stále čtou své věty z papíru. Uklidnili mě, že od teďka se budeme scházet každý den.

Frekvence zkoušek se tedy zesedminásobila, ale stále jsem na ně chodil spíše zvědav než nadšen. A děly se divy. Deset dnů před premiérou jsme vylezli na vymrzlou scénu a několik herců zkusmo odložilo papír. Jiní si přinesli materiál na kostým, jak daly zásoby a dědictví, truhlářův syn slíbil vyrobit meče. Začal jsem pomalu věřit ve výsledek a vrhl se do práce na kulisách. S každým dnem se zkoušky protahovaly hlouběji do noci a po nich se ještě malovaly kulisy. Účast už byla ale stoprocentní a týden před premiérou hrdě koloval po Facebooku plakát zvoucí na hudební komedii Noc na Karlštejně. Otřesný, zpočátku téměř atonický zpěv se pomalu začal měnit ve skutečný a sólistka, která nikdy dříve nevystoupila sama před publikem, dřela svůj part Lásko má, já stůňu každý den, před dvojbarevným textem, znázorňujícím modře a červeně krátké a dlouhé slabiky, nalepeným na stěně.

Poslední dny před masopustem už bylo zřejmé, že premiéra bude, a sám jsem propadl entusiasmu svého souboru. Už nebylo pochyb, že vložená energie se mi mnohonásobně vrací, a ještě dopoledne před premiérou jsem si vyráběl kartonovou kamufláž na kytaru, aby vypadala středověce. Právě tento poslední výkřik nadšení se sice ukázal jako technologická chyba, protože kytara obalená v kartonu od půlky představení přestala hrát, takže jsem ji musel rychle oškubat, ale to už nic nezměnilo na celkovém velkolepém finále, které sledoval nabitý sál příbuzných i pamětníků starých časů, kdy se v Bele Crkvi a okolí hrávalo české divadlo pravidelně. Výkony herců a zpěvaček nebyly zdaleka stoprocentní, na zkouškách už se jim dařilo i lépe, ale volání po reprízách, které přišlo z mnoha stran, dává možnost dalšího zlepšování. Teď už budu na zkoušky chodit bez váhání nad smysluplností takové práce.

Jan Jícha je jedním ze 13 učitelů českého jazyka, kteří ve školním roce 2012/13 působí u krajanů v zahraničí. V současnosti jsou učitelé vysláni do Jižní Ameriky (Argentina, Brazílie a Paraguay), Evropy (Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Rusko a Ukrajina) a USA (Chicago).

Dům zahraničních služeb vyhlašuje výběrové řízení na pozice učitelů/učitelek českého jazyka u krajanů v evropských destinacích (Chorvatsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina) a USA (Chicago) pro školní rok 2013/14. Uzávěrka přijímání přihlášek: 11. 3. 2013. Více na www.dzs.cz.
Přidáno: 22.02.2013, Zdroj: Dům zahraničních služeb

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.