Národní kancelář CEEPUS oceňovala již potřetí nejlepší projekty univerzitních sítí

Česká republika je zapojena do programu CEEPUS od roku 1996. V loňském roce převzala předsednickou funkci na dvouleté období, které slavnostně vyvrcholí konferencí ministrů na jaře 2015. V současné době je do programu zapojeno 15 zemí střední a jihovýchodní Evropy. Z českých univerzit je do největšího počtu projektů zapojena Univerzita Karlova v Praze, následována dalšími univerzitami – Univerzitou Palackého v Olomouci, Vysokou školou báňskou -Technickou univerzitou v Ostravě a Masarykovou univerzitou v Brně. Novinkou příštího akademického roku 2014/2015 je skutečnost, že se do programu mohou kromě veřejných vysokých škol zapojit i soukromé vysoké školy se statutem o.p.s.  V České republice se jedná celkem o 17 vysokých škol.

V příštím akademickém roce 2014/2015 jsou v programu alokovány finanční prostředky odpovídající celkem 6158 stipendijním měsícům pro studenty a pedagogy vysokých škol. Zahraniční studijní a výukové pobyty se uskuteční v rámci 69 schválených univerzitních sítí CEEPUS. V České republice je do projektů zapojeno 107 kateder a ústavů na 19 českých vysokých školách. V příštím akademickém roce budou mít tyto vysoké školy pro zahraniční stipendisty k dispozici celkem 645 stipendijních měsíců.

V tomto týdnu udělovala Česká národní kancelář CEEPUS, již potřetí v historii, ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize zástupcům čtyř vysokoškolských pracovišť, která jsou zapojena do nejúspěšnějších projektů univerzitních sítí CEEPUS. Ocenění za rok 2013 převzali zástupci projektu HR 108 - Vývoj moderních výrobků a technologií (výuka, výzkum a zavádění společných vzdělávacích studijních programů v oblasti strojírenské a průmyslové výroby) a projektu RO 202 - Zavádění a využití e-learningových systémů v oblasti vzdělávání strojírenské výroby v zemích střední Evropy. Ocenění obdržely čtyři vysoké školy -  konkrétně Fakulta strojní ČVUT v Praze, Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fakulta strojní VŠB-TU v Ostravě. Dvě poslední uvedené vysoké školy jsou úspěšně zapojeny do obou projektů zároveň.

Další informace o programu můžete nalézt na internetových stránkách http://www.dzs.cz/ceepus nebo http://www.ceepus.info.

Přidáno: 30.05.2014, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.