Národní kancelář CEEPUS oceňovala již počtvrté nejlepší projekty univerzitních sítí

Dne 21. května 2015 pořádal Dům zahraniční spolupráce (DZS) za účasti generální tajemnice programu CEEPUS Mag. Elisabeth Sorantin a zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky akci CEEPUS National Meeting. Součástí setkání bylo předání ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2014.

CEEPUS je výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí vysokých škol ve střední a jihovýchodní Evropě. Studentům a akademickým pracovníkům umožňuje absolvovat studijní a výukové pobyty na zahraničních univerzitách, a získat tak cenné zkušenosti v mezinárodním prostředí. V rámci projektů CEEPUS vznikají také absolventské práce a odborné publikace, pořádají se mezinárodní konference, letní školy a exkurze. V současné době je do programu zapojeno 15 zemí střední a jihovýchodní Evropy.

Jedním z cílů akce CEEPUS National Meeting, určené zejména akademickým pracovníkům univerzit a vysokých škol a pracovníkům jejich zahraničních oddělení, bylo zhodnotit činnost českých vysokých škol v programu CEEPUS v roce 2014 a představit novinky tohoto programu pro rok 2015. Účastníci akce byli také podrobně seznámeni s administrativními náležitostmi programu CEEPUS a od zástupců vysokých škol zapojených do nejúspěšnějších projektů se dozvěděli praktické informace o spolupráci v mezinárodních sítích univerzit.

Velikou výhodou programu je existence tzv. Joint Program a Joint Degrees, kdy je možné, aby student získal zároveň dva diplomy z obou univerzit a byly mu uznány kredity za předměty absolvované v zahraničí,“ uvedla konzultantka programu CEEPUS Ivona Sobotková z DZS.

Odpolední blok prezentací zahájili vrchní ředitel ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jindřich Fryč a ředitelka DZS Ing. Iva Tatarková. O novinkách v programu CEEPUS informovala generální tajemnice Mag. Elisabeth Sorantin z Centrální kanceláře CEEPUS v Rakousku.

Ocenění národní kanceláře CEEPUS převzali zástupci pěti českých univerzit

Celodenní program vyvrcholil slavnostní ceremonií, při níž bylo předáno ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2014. Tento certifikát uděluje Česká národní kancelář CEEPUS od roku 2012 nejúspěšnějším projektům univerzitních sítí CEEPUS. V letošním roce ocenění získalo celkem pět vysokoškolských pracovišť.  Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) za projekt „Amadeus“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci za projekt „Language and literature in a Central European context“ a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně za projekt „Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe“.

Projekt „Amadeus“, jehož koordinátorem je Wirtschaftsuniversität Wien, již letos obdržel Ministerskou cenu CEEPUS, což je nejvyšší ocenění, kterého může projekt CEEPUS dosáhnout. Univerzitní síť „Amadeus“, propojující 14 vysokých škol zaměřených na ekonomii a management, vznikla v akademickém roce 1994/95, VŠE se k ní připojila v roce 1996.

Mezi partnerskými univerzitami projektu „Amadeus“ funguje společný studijní program „Joszef“ (Junge ost- und mitteleuropäische Studierende als zukünftige erfolgreiche Führungskräfte), organizovaný Wirtschaftsuniversität Wien, který studentům umožňuje získat prakticky orientovanou kvalifikaci zaměřenou na management v podmínkách střední a jihovýchodní Evropy. Součástí programu „Joszef“ je i praxe v některé z partnerských společností v Rakousku.

Projekt „Language and literature in a Central European context“ koordinuje Universität Wien, v současnosti je do něj zapojeno 18 univerzit z 9 zemí. Některé z nich vytvořily společný studijní program „Dutch Studies in Central-European Context“, jehož součástí jsou e-learningové kurzy a semestrální studijní pobyt na jedné z partnerských univerzit. Projekt byl ve své historii již dvakrát oceněn Ministerskou cenou CEEPUS: v roce 2005 a 2010.

Koordinátorem projektu „Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe“, na jehož realizaci se podílí 18 univerzit z 10 zemí, je Babes Bolayi University v rumunské Kluži. V rámci projektu existuje několik společných doktorských programů z oblasti geologických věd.

V programu CEEPUS spolupracuje se zahraničními univerzitami 20 českých vysokých škol

Česká republika je do programu CEEPUS zapojena od roku 1996. V roce 2013 převzala předsednictví programu, své dvouleté předsednické období slavnostně zakončila dne 9. dubna 2015 na 19. Ministerské konferenci pořádané v Míčovně Pražského hradu. Novou předsednickou zemí se stalo Rumunsko.

V příštím akademickém roce 2015/2016 jsou v programu alokovány finanční prostředky odpovídající celkem 6536 stipendijním měsícům pro studenty a pedagogy vysokých škol. Zahraniční studijní a výukové pobyty se uskuteční v rámci 72 schválených univerzitních sítí CEEPUS. V České republice je do projektů programu CEEPUS zapojeno téměř sto různých kateder a ústavů na 20 vysokých školách.
Na realizaci největšího počtu projektů se podílí Univerzita Karlova v Praze, následována Univerzitou Palackého v Olomouci, Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě a Masarykovou univerzitou v Brně. Od příštího akademického roku 2015/2016 se do programu kromě veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol se statutem o.p.s. bude moci nově zapojit i Univerzita obrany. České vysoké školy budou mít pro zahraniční stipendisty k dispozici celkem 695 stipendijních měsíců, což je o 50 měsíců více než v roce v akademickém roce 2014/2015.

Další informace o programu můžete nalézt na internetových stránkách http://www.dzs.cz/ceepus nebo http://www.ceepus.info.

Přidáno: 25.05.2015, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.