Národní ceny eTwinning 2012 získaly české školy za mezinárodní projekty


Slavností ocenění nejlepších projektů proběhlo v rámci Národní konference eTwinning 11.-12.5. 2012, v Mostě. eTwinning je iniciativa Evropské komise, která podporuje virtuální propojení evropských škol pomocí informačních a komunikačních technologií. V České republice je již zapojeno více než 2 500 mateřských, základních a středních škol. Do virtuálního prostředí se přihlásilo více než 4 500 českých učitelů, kteří společně se svými žáky realizují 600 projektů.

Aktivita eTwinning slouží učitelům a žákům z 32 evropských zemí, kteří využívají speciálního online prostředí pro vzájemnou komunikaci, vzdělávací projektové aktivity, sdílení výukových metod a elektronických učebních materiálů. Prostřednictvím projektů se rozvíjí kvalita výuky, pestrost výukových materiálů i motivace žáků. V Evropě je v programu zaregistrováno více než 166 000 aktivních členů/pedagogických pracovníků škol, kteří realizují 5 300 projektů.

Ocenění je spojeno s finanční odměnou pro projekt až 90 tisíc korun, určenou na rozvoj projektů eTwinning.  Školy si za ni mohou například navštívit partnerskou školu v zahraničí. Součástí ocenění jsou i drobné dárky pro zapojené žáky. Popis oceněných projektů a škol je přílohou této tiskové zprávy.

eTwinning je úzce propojen s programem Comenius a zejména aktivitou Partnerství škol Comenius, která umožňuje financování mobilit, plní společné cíle a jsou součástí nejvýznamnějšího evropského programu pro podporu vzdělávání - Programu celoživotního učení.

eTwinning je pro učitele také profesně zaměřenou sociální sítí. Na portálu www.etwinning.net si mohou vytvořit osobní profil, zapojit se do online vzdělávacích aktivit, a profesních skupin, které přispějí nejen k jejich profesnímu růstu, ale umožní jim navázat i cenná osobní přátelství s učiteli z celé Evropy. Oblíbené jsou zejména online kurzy zaměřené na ICT dovednosti a metodiku projektové práce.

Dům zahraničních služeb koordinuje v ČR aktivitu eTwinning zaměřenou na mezinárodní internetovou spolupráci škol a dále je členem sítě European Schoolnet (www.eun.org), která podporuje digitalizaci evropského školství a počítačovou gramotnost.

Popis projektů oceněných Národní cenou 2012

Nové příběhy o pejskovi a kočičce / Nové príbehy o psíčkovi a mačičke
Mateřská škola, základní škola a praktická škola DANETA, Hradec Králové, Česká republika (Josef Suchánek)
Celoškolní a celoroční česko – slovenský projekt dvou škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je inspirován dětskou knihou Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“. Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím tvořivé spolupráce s využitím ICT nástrojů. Dalším cílem je rozvoj jazykových dovedností, navazování přátelství a aktivní seberealizace žáků. Stěžejním bodem celého projektu je vytvoření „Nového příběhu o pejskovi a kočičce“ na pokračování a psaní deníčků plyšového pejska nebo kočičky. Žáci se učili jednotlivým dovednostem prostřednictvím příběhů o pejskovi a kočičce. Projekt byl integrován do školních vzdělávacích programů ZŠ speciální, ZŠ praktické a Praktické školy. Dále se stal součástí školního vzdělávacího programu školní družiny – projekt „Z pohádky do pohádky“.eTwinningový projekt probíhal v rámci celé školy a byl součástí většiny předmětů.

Odkazy: http://novepribehy.webnode.cz/ ; http://www.facebook.com/novepribehy

Paní  Voda
ZŠ Gajdošova, Ostrava (Lenka Skýbová)
Paní Voda je hlavní postava z pohádkového příběhu s ekologickým motivem, který si děti postupně vymýšlely. Pohádku prezentovali prostřednictvím obrázkového "storyboardu" a doplnili audio nahrávkami. Jednotlivé kousky příběhu si děti mezi sebou předávaly jako štafetový kolík. Žáci se spolu setkávali prostřednictvím videokonferencí a kromě tvorby pohádky se zabývali ještě několika doplňkovými aktivitami. Projekt byl začleněn do výuky českého jazyka v 1. třídě, plnil výstupy ŠVP. Žáci získávali dovednosti v oblasti tvoření vět, rozvíjení fantazie, sestavování osnovy příběhu, vypravování, nácviku plynulého čtení. V rovině mezipředmětových vztahů se jednalo o propojení českého jazyka s výtvarnou výchovou. Při videokonferencích pak žáci rozvíjeli klíčovou kompetenci komunikace. Odkazy: www.panivoda.webnode.cz

Kamarát les
ZŠ, Václava Talicha, Most (Daniela Paurová)
Projekt Kamarád les je environmentálně zaměřený projekt, který rozvíjí u žáků klíčové kompetence, podporuje týmovou kooperativní práci žáků, vede žáky k péči o přírodní bohatství a ochranu lesního ekosystému, učí žáky pracovat s informačními technologiemi, rozvíjí přátelské vztahy mezi partnerskými školami a podporuje rozvíjení přátelských vztahů mezi žáky partnerských škol individuálně. Žáci pracovali společně v jednom prostoru, který sloužil oběma školám ke komunikaci a předávání si dokumentů a výstupů. Zároveň v rámci vycházek, exkurzí a školy v přírodě poznávali přírodu formou zážitku a přirozeně byli vedení k ochraně ekosystému lesa.                                                                                                                                                                                     Odkazy: www.projektkamaratles.webnode.cz

Языки открывают двери в мир. Languages open the door to the world
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory (Karla Vlhová)
Žáci z Litvy, Česka a Bulharska společně vytvářeli elektronický časopis, aby si vyměňovali informace o sobě, svojí škole, zemi. Projekt umožňuje rozvoj komunikativních kompetencí žáků. Žáci používají ruštinu v různých životních i společenských situacích. Do svého internetového časopisu žáci umísťovali různé klipy, fotky a odkazy na webové stránky. V práci na svých výstupech kromě ICT nástrojů používali jako komunikační jazyk ruštinu. Projekt přispěl k rozvoji osobních a sociálních hodnot, otevřenosti k mezikulturní spolupráci, toleranci a projevů znalostí ruštiny. 

Odkazy: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p47839

EUrope
Gymnázium Česká Lípa (Hana Homolová)
Hudebně-jazykový projekt šesti zemí je založen na snaze seznámit své partnery s hudebním životem nejen skupiny, školy, města, ale celé země. Během celého školního roku si děti navzájem představovaly lidové, písně, tance, kroje, hudební směry, ale i hudební nástroje. Kromě toho se skupiny učily jedna od druhé používat různé nové nástroje ICT. Během roku porovnávali významné svátky i hudbu, která je doprovází. Jedním z finálních výstupů by měl být velký on-line koncert všech zemí.                                                  

Odkazy: http://music-in-europe.blogspot.com, http://new-twinspace.etwinning.net/web/p57077

Popis projektů oceněných ve specifických kategoriích:

Christmas Bethlehem
MŠ Nerudova, Soběslav (Jana Veselá)
Projekt vznikl při vyhlášení bleskové vánoční soutěže eTwinning. Cílem spolupráce čtyř předškolních zařízení z různých států bylo vytvořit společně ČESKO – SLOVENSKO – PORTUGALSKÝ VÁNOČNÍ BETLÉM. Každá školka vytvořila část Betléma a to výtvarnou technikou – kresba tuší a kolokace temperou. Obrázky děti vystříhaly. V každé zemi tak vznikl celý Betlém, u kterého děti zazpívaly koledu ve vlastním jazyce a pomocí TwinSpace ji vzájemně sdílely. V průběhu projektu se školky představily (využití ITC, mapy, globus, atlas – název země, vlajka, hlavní město). Dále se seznámily s vánočními zvyky s křesťanskou tradicí i s jiným jazykem.

Odkazy: http://christmasproject.webnode.cz/

NEED HELP? WE´RE HERE
OA a VOŠ Tábor (Alena Jandlová)
Tři střední odborné školy ze tří různých zemí (Maďarsko, Rakousko, ČR) se společně zabývají ve svém projektu tématem dobrovolnictví. Zkoumali mnoho druhů činností počínaje humanitárními, ekologickými, mládežnickými přes veřejné sbírky, pomoc postiženým nebo starým lidem. Studenti vytvořili dotazník o tom, co vědí o dobrovolnictví, našli neziskové organizace ve svých městech a informovali o nich své partnery. Každá partnerská škola oslovila instituci ve svém městě a nabídla jí pomoc. Čeští studenti spolupracovali s komunitním centrem Cheiron T. Spolupráce probíhala i při třech projektových setkáních díky grantu aces a online přes TwinSpace a facebook.                                                                                                                                                                                         Odkazy: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p59142

From Leonardo Da Vinci to the Olympics 2012
ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha (Petr Naske)
Projekt je součástí COMENIUS projektu se školami v Itálii, Finsku a Belgii. V rámci projektu se žáci v partnerských školách věnují tématice vzduchoplavectví (např. naše škola vytváří design vzducholodě a v dílně tvoří modely), ve výuce matematiky  za pomoci ICT a také sportovním aktivitám na počest olympijských her v roce 2012. V oblasti ICT a výuce matematiky si navzájem připravovali prezentace pro interaktivní tabulce určené pro výuku matematiky. V oblasti „sportu“ se na každém setkání COMENIUS projektu konaly sportovní aktivity.  Odkazy: http://www.projectairship.eu

Mathematics senses create fun
ZŠ a MŠ Sivice (Pavel Vrtěl)
Děti se formou pohádky a zábavných činností  seznámily se základními geometrickými tvary a tělesy,které jsou součástí našeho okolí a života. Vyměňují si zkušenosti, spolupracují, sdílejí a porovnávají poznatky. K vzájemné komunikaci mezi učiteli i žáky i k výuce  využívali videokonference. Podařilo se vytvořit virtuální třídu na společné učení, kde žáci i učitelé bez problémů komunikovali oběma jazyky.   

Odkazy: http://skolasivice.cz/zakladni_skola/zabavna_matematika_novy_projekt/

Přidáno: 15.05.2012, Zdroj: Dům zahraničních služeb

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.