„Národní cena kariérového poradenství 2011“ podporuje samostatnost v řízení vlastní profesní dráhy

Centrum Euroguidance při Domu zahraničních služeb vyhlašuje třetí ročník soutěže o nejlepší službu zaměřenou na podporu kariérového rozvoje „Národní cena kariérového poradenství 2011“.  Motto letošního ročníku „Řídím svou kariéru – řídím svůj život“ charakterizuje téma soutěže, kterým je samostatnost v řízení vlastní vzdělávací a profesní dráhy.

Národní cena kariérového poradenství je otevřená všem poskytovatelům služeb. Do soutěže se tedy mohou přihlásit základní nebo střední školy, školská zařízení, univerzity i vysoké školy, úřady práce, personální či vzdělávací agentury, podniky i firmy, neziskové organizace, soukromí poradci a mnozí další, kteří poskytováním svých služeb mohou ovlivnit život svých klientů tím, že je doprovází na vlastní cestě životem, poskytují jim podporu a vedou ke svépomoci.

Soutěžní příspěvky je možno zasílat prostřednictvím vyplněného dotazníku od 2. května do 13. června 2011. Dotazník, soutěžní podmínky a příklady služeb, se kterými je možno se přihlásit jsou k dispozici na webových stránkách www.euroguidance.cz.

Komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů provede hodnocení v průběhu července a srpna 2011. Hodnocení příspěvků bude zaměřeno především na oblast podpory samostatnosti a nezávislosti klientů při řízení vlastní profesní a životní dráhy a na přínos služby pro rozvoj kariérového poradenství v ČR.

Autoři/autorky vítězných příspěvků získají za odměnu účast na odborných akcích v oblasti vzdělávání a lidských zdrojů a dále studijní výjezd do institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku. Současně pak budou moci prezentovat své příspěvky na semináři věnovanému tématu kariérového poradenství na podzim 2011.

Program Euroguidance vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě. Hlavním cílem programu je výměna zkušeností v oblasti zavádění a realizace poradenství v 32 evropských zemích. České Centrum Euroguidance realizuje zejména vzdělávací aktivity pro poradce, zajišťuje informovanost o dění nejen v oblasti kariérového poradenství u nás i ve světě.

Webové stránky Centra Euroguidance: www.euroguidance.cz.

 

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.