Nanotechnologie pro trvale udržitelnou ekonomiku

MŠMT ČR

 

Dnes byla zahájena v pražském Kongresovém centru čtyřdenní konference Euronanoforum 2009. Více než 800 odborníků z celého světa bude až do pátku 5. června 2009 jednat o nanotechnologiích a jejich využití ve velmi širokém spektru oborů: v medicíně, životním prostředí, při výrobě energie e jejím skladování, v průmyslových procesech atd.

Titul letošního Euronanofora,  které je už čtvrté v řadě  a koná se poprvé v novém členském státě zní: Nanotechnologie pro  trvale udržitelnou ekonomiku. Konferenci  zahájila  ministryně Miroslava Kopicová,  která  připomněla, že  když se v ČR  začalo uvažovat o  organizaci této konference, nikdo nehovořil o finanční a ekonomické krizi, která však nyní dominuje úvahám o bezprostřední budoucnosti. Kopicová  vyjádřila  přesvědčení,  že právě nanotechnologie  mají velký potenciál změnit  technologické portfolio a přispět tak reálně k překonání krize.

Tradici konferencí  Euronanoforum zavedla Evropská komise a na  zahajovací tiskové konferenci Jose Manuel Rodriguez, generální ředitel evropského direktorátu pro výzkum,   se zmínil i o úloze a postavení nových členských států v evropském výzkumu. Zdůraznil,  že při řešení projektů Rámcového programu pro výzkum a vývoj EU nelze slevit z požadavku  excelence. Dlouhodobé údaje ukazují, že v tomto programu,  který má rozsáhlý podprogram právě pro nanotechnologie, jsou úspěšné ty státy,  které hodně investují do výzkumu a vývoje. Zahájení předsednické konference k nanotechnologiím 2. čevna 2009 v Praze.Většina nových  členských  států však investuje  do výzkumu a vývoje výrazně méně, než je západoevropský průměr a proto je jejich úspěšnost v průměru nižší. Nicméně  s ohledem na výši jejich investic  nakonec získávají z Rámcového programu vyšší podporu na řešení  projektů, než kolik odpovídá  úrovni investic do jejich národních systémů VaV.

Vlastimil Růžička, náměstek ministryně Kopicové,  zmínil,  že ČR je v evropských nanotechnologických projektech velmi úspěšná, na jejich řešení se podílejí nejen výzkumné  akademické a universitní týmy,  ale podíl průmyslu dosahuje až 36%. V současném Sedmém rámcovém programu  mají české týmy  šestou nejvyšší  úspěšnost při podávání návrhů projektů a ČR tak předstihuje  řadu starých členských států.

Program konference je velmi bohatý,  bude předneseno 156 příspěvků a  proběhne na dvacet  doprovodných  workshopů. Bohatá je též  účast průmyslových vystavovatelů,  kteří obsadí dvacet tři stánků. Součástí doprovodného programu je pojízdná nanotechnologická laboratoř Nanotruck,  kterou  poskytlo německé Spolkové  ministerstvo vzdělávání a výzkumu.

Jednotlivá témata budou též diskutována na plenárních zasedáních,  která  budou doprovázet panelové diskuze. Evropa připravuje svůj druhý akční plán pro nanotechnologie a očekává se, že z tohoto  pražského  fóra vzejdou výrazné impulzy k jeho formulaci.

Euronanoforum 2009 je jednou z předních akcí českého předsednictví. Jeho organizací bylo  pověřeno Technologické centrum AV ČR,  které setkání připravilo v úzké spolupráci s oddělením nanotechnologií direktorátu pro výzkum v Evropské komisi.

Projevy ze slavnostního zahájení konference:
Speech_by_Minister_KOPICOVA.doc Speech_by_Minister_KOPICOVA.doc (24,00 KB)
Speech_by_Mr._Rodriguez.doc Speech_by_Mr._Rodriguez.doc (34,50 KB)

Čtěte více o konferenci EuroNanoForum 2009.

Navštivte webové stránky konference.

Přidáno: 03.06.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.