Nadace GE vyhlásila české vítěze svého regionálního univerzitního stipendijního programu Scholar-Leaders

Již čtvrtým rokem přispívá Nadace GE k rozvoji lidského kapitálu v České republice

Praha, 17. dubna 2008 – Nadace společnosti GE a Institut mezinárodního vzdělávání (IIE) dnes oznámily jména 15 českých vítězů regionálního univerzitního stipendijního programu Scholar-Leaders, který je v České republice pořádán již počtvrté za sebou.

Patnáct vítězných studentů obdrží stipendium ve výši celkem 3.000 EUR (1.000 EUR na rok po dobu tří let). Kromě toho se tito studenti budou moci zúčastnit doplňkových aktivit, jako je každoroční mezinárodní letní seminář zaměřený na rozvoj manažerských dovedností nebo „stínovací den“, kdy studenti stráví jeden den po boku manažera GE. Očekává se, že v rámci stipendia se studenti budou angažovat v dobrovolnických projektech ve svých komunitách. Žadatelé o stipendium byli hodnoceni nezávislou komisí, která brala v potaz zejména jejich studijní výsledky, mimoškolní aktivity a dalších faktory, jako například účast na studentských aktivitách, účast na dobrovolnických komunitních projektech a řídící schopnosti jednotlivých uchazečů.

„Společnost GE pokládá vzdělání za jednu z nejdůležitějších věcí, neboť kvalita vzdělání představuje příležitost pro celý život a umožňuje vybudovat silnou a rozmanitou pracovní sílu, což má pozitivní dopad na politický i kulturní život země, nebo regionu. My ve společnosti GE jsme přesvědčeni, že když se během letních seminářů a dalších akcí se studenty podělíme o své klíčové hodnoty, položíme tak základ jejich další kariéře. Cílem programu je podporovat u studentů sebevědomí a rozvíjet jejich schopnost tak, aby co nejlépe mohli využít příležitostí, které střední a východní Evropa nabízí a aby přispěli k jejímu dalšímu kulturně-politickému rozvoji coby odpovědní občané,“ vysvětlil generální ředitel GE pro střední Evropu Leslaw Kuzaj, během předávání stipendia vítězným studentům.

„Kromě individuální podpory studentům v České republice a dalších zemích podporuje Nadace GE rozvoj a utváření středoevropské sítě mladých intelektuálů, což je věc, která má klíčový význam pro další rozvoj a integraci regionu,“ prohlásil ředitel evropské pobočky Mezinárodního institutu vzdělávání Daniel M. Roberts ve své zahajovací řeči.

„Asi není třeba zdůrazňovat, že Ministerstvo školství tyto iniciativy nejenom vítá, ale též je plně podporuje. Tento projekt společnosti GE vnímáme jako velice silný projev rostoucího zájmu podnikatelské sféry o vzdělávání v České republice, zejména pak vzdělávání postgraduální. Mohu snad vyjádřit naději, že příklad GE inspiruje i další společnosti a i ony budou podporovat české studenty a prostřednictvím podobných iniciativ a projektů budou přispívat k obnově vazeb mezi českými univerzitami a podnikatelským prostředím,“ prohlásil tajemník ministra školství Vlastimil Růžička.

„Vzdělání má strategický význam, neboť v každé zemi jeho kvalita přispívá k vybudování silné a dostatečně diverzifikované pracovní síly. Jsem velice rád, že společnost GE nejen tyto inovativní programy sponzoruje, ale že je ochotná se prostřednictvím svých místních manažerů se studenty podělit o své jedinečné know-how. Tyto programy, které lze upravit pro potřeby jiných společností a jiných zemí, nenabízejí jen tradiční stipendia, nýbrž hrají klíčovou roli v rozvoji celého regionu,“ řekl výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice Weston Stacey.

Mary Thompson-Jonesová, Chargé d’Affairs velvyslanectví Spojených států amerických prohlásila: „Společnost GE nastavila velice vysoký standard v oblasti společenské odpovědnosti, a to nejen v České republice. Již samotný název tohoto programu – Scholar-Leaders – odráží význam, jaký má podpora vůdčích, výrazných osobností pro další rozvoj komunit, v nichž tito lidé žijí.“

Program byl úspěšně zahájen v Maďarsku v roce 2002 a během posledních šesti let se rozšířil po celém regionu. V České republice běží počtvrté, v Polsku popáté, v Maďarsku pošesté a v Rumunsku podruhé. Program je financován z prostředků štědrého grantu poskytnutého Nadací GE. K dnešnímu dni využilo stipendia poskytovaného v rámci tohoto programu 57 studentů z České republiky a 251 studentů z celého regionu, včetně vítězů letošního ročníku. Program je prvním stipendijním projektem svého druhu ve střední Evropě. Nejlepší vysokoškolští studenti z regionu byli osloveni a vybráni v přísném a konkurenčním selekčním procesu, který zajišťoval Institut mezinárodního vzdělávání.

„Stipendium od společnosti GE mi otevřelo obrovské příležitosti. Je to skvělá příležitost setkat se s lidmi z jiných zemí Evropy, zlepšit si znalost angličtiny a stát se vůdčí osobností s náležitou společenskou odpovědností“ prohlásila stipendistka Markéta Tejklová, jež dostala stipendium hned v prvním roce, kdy program běžel v České republice.

Čeští studenti, kteří se stali vítězi programu Scholar-Leaders Nadace GE v roce 2008

Jana Děkanovská - ČVUT Praha
Lukáš Heinz - Technická univerzita Ostrava
Lukáš Jančok - ČVUT Praha
Luboš Korenciak - Masarykova univerzita Brno
Peter Korenciak - Vysoké učení technické Brno
Martin Křivánek - Masarykova univerzita Brno
Radka Lasotová - Technická univerzita Ostrava
Jiří Matoušek - Vysoké učení technické Brno
Martin Pekař - ČVUT Praha
Eva Šimková - Masarykova univerzita Brno
Peter Skocovský - Vysoké učení technické Brno
Peter Stacko - Masarykova univerzita Brno
Jakub Sýkora - Technická univerzita Ostrava
Stanislav Tvrz - Masarykova univerzita Brno
Tomáš Wortner - Masarykova univerzita Brno

Po krátkém uvítacím proslovu Chargé d’Affairs Mary Thompson-Jonesové ke studentům a hostům promluvila řada významných osobností, jako je regionální ředitel GE pro střední Evropu Leslaw Kuzaj, ředitel evropské pobočky Institutu mezinárodního vzdělávání Daniel M. Roberts, ředitel odboru Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Jan Marek nebo výkonný ředitel Americké obchodní komory Weston Stacey. O své nabyté zkušenosti se podělil Vladimír Urbánek, absolvent tohoto stipendijního programu.

Komu je stipendium určeno?

O stipendium mohou žádat studenti druhého ročníku studia v oborech ekonomie, managementu, konstruktérství a technologie z vybraných univerzit v České republice, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. V každé zemi může být uděleno 15 stipendií.

Studenti ucházející se o stipendium musejí podat vyplněnou přihlášku s esejem o rozsahu 1,000 slov, 2 doporučující dopisy (přičemž alespoň jeden musí být od profesora), životopis, opis studijních výsledků dosažených v prvním roce studia s anglickým překladem (úředně ověřený překlad není nutný). O stipendium mohou žádat studenti v druhém roce magisterského nebo bakalářského studia, pokud je toto studium jejich prvním vysokoškolským studiem. Více informací o programu i o univerzitách, které se na něm podílejí, najdete na adrese www.iie.eu.

Dodatečné informace

Nadace GE

Nadace GE je filantropickou organizací společnosti General Electric. Nadace investuje do projektů, které zvyšují příležitosti pro vzdělávání a posilují místní aktivity v regionech, v nichž GE působí. Nadace je postavena na přesvědčení, že kvalitní vzdělání otevírá příležitosti pro celý život, a proto se primárně zaměřuje na oblast vzdělání. Nadace realizuje programy, které pomáhají studentům, podporují rozvoj učitelů a rozvíjejí kapacitu škol, univerzit a komunit, čímž otevírají možnosti pro vzdělávání občanů a zaměstnanců zítřka. Více informací najdete na adrese www.ge.com/foundation.

O společnosti GE

GE (NYSE: GE) je diverzifikovaná společnost podnikající v oblasti technologií, médií a finančních služeb. Ve všech těchto oblastech se zaměřuje na řešení jedněch z nejobtížnějších problémů světa. Společnost nabízí široké spektrum produktů od leteckých motorů přes elektrické turbíny, zařízení na zpracování vody, bezpečnostní technologie až po lékařská zařízení, firemní i spotřebitelské produkty, média a pokročilé materiály. Společnost GE poskytuje služby klientům ve více než 100 zemích světa a zaměstnává přes 300 000 lidí.
www.ge.cz; www.ge.com

GE v České republice

Od roku 1990 je GE jednou z nejvýznamnějších nadnárodních firem, které úspěšně podnikají a rostou v České republice a na Slovensku. V zemi působí všech šest divizí GE a společnost zde zaměstnává více než 4 000 lidí. GE přišla do tehdejšího Československa v roce 1990 a v březnu 1991 zde oficiálně otevřela svou pobočku. V současné době je většina obchodních a servisních společností v obou zemích dobře zastoupena, obsluhují své zákazníky prostřednictvím bankovních poboček, dealerů, maloobchodníků a široké sítě distributorů. GE Money je největší částí GE podnikající v České republice a nabízí spektrum finančních služeb a produktů.

Institut mezinárodního vzdělávání

Institut mezinárodního vzdělávání je agentura specializující se na vyšší vzdělávání a výměnné pobyty odborníků. Tato nezávislá nezisková organizace disponuje značnými zkušenostmi a je světovým leaderem v zajišťování výměn a odborníků a předávání myšlenek. Celosvětově institut funguje již od roku 1919. Každoročně navrhuje a realizuje přes 250 studijních programů pro více než 20 000 studentů, pedagogů, mladých odborníků a praktikantů ze všech koutů světa. Nadace je financována z vládních a soukromých zdrojů. První vzdělávací programy uspořádal institut v Evropě v roce 1919 a na svou činnost znovu navázal roku 1990, kdy byla v Budapešti založena jeho pobočka. Agentura se zaměřuje na oblast vyššího vzdělání, řízení stipendijních programů a na jazykové zkoušky z angličtiny. Působí ve 30 zemích světa. Další informace najdete na adrese: www.iie.org; www.iie.eu

Přidáno: 22.04.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.