Nadace GE ocení patnáct vynikajících vysokoškolských studentů

Vysokoškoláci se slibným potenciálem do budoucna obdrží za své akademické úspěchy stipendium

Nadace firmy General Electric (GE), GE Foundation, a Institute of International Education (IIE) s potěšením oznamují zavedení programu GE Foundation Scholar-Leaders v České republice. V jeho rámci bude oceněno patnáct vynikajících studentů třetích ročníků z pěti českých vysokých škol (Vysoké učení technické v Brně, Vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně a VŠB-Technická univerzita v Ostravě) v oborech ekonomie, management, inženýrství a technologie. Jazykem programu je angličtina. Uzávěrka přihlášek je 3. ledna 2005. Další informace o programu lze najít na webovské stránce www.iie.hu/ge_cz.html.


Úspěšné fungování GE Foundation Scholar-Leaders Program v uplynulých letech v Maďarsku (od roku 2002) a v Polsku (od roku 2003), podnítila IIE Europe k letošnímu odstartování stejného programu v České republice. “Máme štěstí, že v České republice působí mezinárodní vzdělávací organizace a firmy, které přímo podporují české studenty a systém vyššího vzdělávání. Doufám, že tímto novým modelem partnerství veřejného a soukromého sektoru, jehož jsou GE Foundation a IIE v naší zemi dobrým příkladem, se inspirují další”, komentuje zavedení programu Hana Ripková, ředitelka české Fulbrightovy komise.

Program GE Foundation Scholar-Leaders, sponzorovaný filantropickou organizací společnosti General Electric, GE Foundation, a vytvořený ve spolupráci s vedoucí mezinárodní neziskovou vzdělávací organizací IIE, jejíž evropská kancelář sídlí v Budapešti, je výrazem odhodlání firmy GE zapojit se do celosvětové korporátní filantropie. “Vzdělání považujeme za jednu z nejdůležitějších oblastí zájmu, protože platí, že pro každou zemi je to právě kvalita vzdělání, která do značné míry ovlivňuje budoucnost země. S potěšením sledujeme, že tento stipendijní program - sponzorovaný ze strany GE Foundation a administrovaný ze strany IIE - přinesl nový rozměr do filantropického a komunitního zapojení naší společnosti v této oblasti. Je to první inovativní vysokoškolský program, který v České republice podporujeme nejen finančně, ale díky dobrovolníkům GE Elfun, také intelektuálně”, říká Leslaw Kuzaj, regionální ředitel GE v Polsku, České republice, Slovensku a Litvě.

Každoročně bude nezávislou výběrovou komisí z rozmanité a konkurenční skupiny zájemců vybráno patnáct studentů. Vysokoškoláci - vítězové výběrového řízení - budou oceněni na základě kombinace vynikajících akademických úspěchů a mimořádných vedlejších aktivit (např. výzkumu, práce či stáže, účasti ve studentských či dobrovolnických organizacích apod.). Každému z nich bude nabídnuto stipendium ve výši 1 200 USD ročně po dobu následujících zbývajících tří let studia (tedy v celkové hodnotě 3 600 USD) a možnost participovat na každoročním semináři rozvoje řídících schopností, který se koná v v Maďarsku a kterého se budou společně účastnit ocenění čeští, polští a maďarští studenti. “Toto stipendium je navrženo tak, aby rozvíjelo vůdčí potenciál zúčastněných studentů a přispívalo k rozvoji mezinárodně konkurenceschopné pracovní síly v České republice. Letní seminář v Budapešti bude sloužit jako fórum pro české, polské a maďarské studenty k vytváření a utužení jejich vlastní mezinárodní sítě, zvláště v souvislostech přistoupení k EU v květnu 2004”, prohlásil Christopher Medalis, ředitel IIE Europe.

Každoroční seminář, který svede dohromady slibné studenty, jim poskytne zasvěcený pohled do světa zaměstnání, do činností společnosti GE a poskytne jim výhodu pro začátek jejich vlastní kariéry v budoucnu. Seminář v Maďarsku bude veden zasloužilými pracovníky General Electric a vysoce uznávanými vedoucími pracovníky z různých oblastí zájmu.

“Tento letní seminář předčil má očekávání. S managery GE jsme mohli strávit celý den, ptát se na takové otázky o GE, které bychom nikdy jindy neměli šanci položit. Měli jsme rovněž jeden den týkající se „team buildingu“, což byla skvělá zkušenost - tímto způsobem jsme měli šanci opravdu se dobře poznat a také se naučit jak spolupracovat. Velmi se těším na seminář v tomto roce”, řekl jeden vybraný student z minulých let, Katalin Perjés z maďarské univerzity v Pécsi.


GE Foundation
A Commitment to Educational Opportunity

GE Foundation, filantropická organizace General Electric Company, celosvětově pracuje na posílení přístupu ke vzdělání, spravedlnosti a kvality pro znevýhodněnou mládež. Nadace podporuje zapojování současných i vysloužilých zaměstnanců GE do dárcovství a angažovanost v komunitách, po celém světě, kde GE působí. V roce 2003 rodina společností GE přispěla 140 miliony dolary na komunitní a vzdělávací programy, včetně 50 milionů z GE Foundation.

Více informaci naleznete na www.gefoundation.com.

Institute of International Education
Opening Minds to the World

IIE je největší a nejstarší organizací pro celosvětové mezinárodní vzdělávací výměny, administruje stipendia, granty a tréningové programy pro více než 20 000 účastníků ročně. Evropská kancelář IIE se sídlem v Budapešti, která se zabývá sférou vyššího vzdělávání, správou stipendií a testováním úrovně anglického jazyka, působí ve 30 zemích.

Webovská stránka: www.iie.hu

General Electric v České repulice

General Electric, nejhodnotnější společnost na světě, úspěšně pracuje a roste v České republice již od roku 1990. GE je diverzifikovanou technologickou, servisní a finanční společností, jejímž cílem je vytváření produktů, které zlepšují život - od leteckých motorů a produkce enegie, až po finanční služby, lékařské zobrazování, televizní programy a plasty. GE působí ve více než sto zemích a celosvětově zaměstnává více než 315 000 lidí. Klíčem k úspěchu společnosti je kultura GE, která pečuje o partnerské vztahy s českými firmami, místními komunitami, komerčními i vědeckými institucemi a vládou. V České republice je přítomno všech jedenáct základních odvětví GE, které zaměstnávají 3 000 lidí. GE Capital Bank, součást GE Consumer Finance (GECF), která celosvětově nabízí řadu finančních služeb a produktů, je největším podnikem GE v České republice. GECF Real Estate a GECF Global Finance Restructuring jsou v zemi také významně přítomny.

Webovská stránka: www.ge.cz


Kontakt:
Valéria Szabó
Institute of International Education
(36 1) 472 2257, gefoundation@iie.hu
Web programu: www.iie.hu/ge_cz.html

 

Autor: Jakub Tesař, studijní poradce - Fulbrightova komise

Přidáno: 26.11.2004, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.