Na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno proběhly přijímací zkouškÿ

První ročníky veterinárních a farmaceutických oborů ovládnou ženy

Brno, 8. července 2010 – V uplynulých týdnech proběhly na jednotlivých fakultách Veterinární a farmaceutické univerzity Brno přijímací zkoušky. Po vyhodnocení počtu přijatých a nepřijatých uchazečů se ukázal na všech třech fakultách obdobný trend - veterinárním a farmaceutickým oborům začínají jednoznačně dominovat ženy.

Jednotlivá studijní oddělení fakult VFU Brno v uplynulých dnech sčítala počty úspěšných uchazečů. Ukázalo se, že do prvních ročníků fakult v září nastoupí až 3x více žen než mužů. Na Fakultě veterinární hygieny a ekologie bylo ke studiu přijato dokonce 6x více studentek než studentů.

Zajímavou statistikou je také porovnání úspěšnosti uchazečů v letošním roce s rokem minulým. To je možné jen v rámci několika oborů fakult, protože kritéria pro přijetí se liší dle fakulty a také jednotlivých studijních oborů. Z dostupných dat ale vyplývá, že kvalita uchazečů se nijak rapidně nesnižuje ani nezvyšuje. Například na Fakultě farmaceutické byla v loni hranice pro přijetí 69 bodů, v letošním roce dokonce 75 bodů. Na Fakultě veterinárního lékařství byla letos hranice pro přijetí 82 bodů, v loňském roce 80 bodů. Porovnáme-li tato čísla, není potvrzen všeobecně přijímaný názor, že kvalita zájemců o studium na českých vysokých školách by se dramaticky zhoršovala, ne tedy alespoň na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.

Počet přihlášených uchazečů Počet přijatých uchazečů ke studiu Přijaté ženy Přijatí muži
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
bakalářský studijní program (prezenční forma) 316 159 179 20
bakalářský studijní program (kombinovaná forma) 58 34 30 4
magisterský studijní program (prezenční forma) 472 220 185 35
magisterský navazující studijní program (prezenční forma) 104 70 61 9
Fakulta veterinárního lékařství
magisterský studijní program (prezenční forma) 845 175 151 27
Fakulta farmaceutická
magisterský studijní program (prezenční forma) 942 187 158 29


Pro více informací kontaktujte:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Lucie Stejskalová, tisková mluvčí
tel: +420 541 562 010, mobil: +420 724 321 352,
e-mail: stejskaloval@vfu.cz, www.vfu.cz

Přidáno: 13.07.2010, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.