Na prestižní veletrh do USA míří rekordní počet českých univerzit

PRAHA, WASHINGTON, 19. května 2008 - Historicky nejpočetnější výprava zástupců českých vysokých škol navštíví v posledním květnovém týdnu USA. Cílem jejich cesty je největší světový veletrh mezinárodních vzdělávacích výměn NAFSA 2008 ve Washingtonu, kde se představí potenciálním partnerům ze Spojených států a dalších zemí a nabídnou jim své vzdělávací programy.

Představitelé čtrnácti českých vysokoškolských institucí a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy budou od úterý 27. května do pátku 30. května prezentovat možnosti studia pro zahraniční studenty na stánku zemí Visegrádské skupiny. Další české vysoké školy budou zastoupeny prostřednictvím vystavených propagačních materiálů.

„Veletrh NAFSA se stal nejdůležitějším globálním setkáním pracovníků odpovědných za zahraniční vztahy vysokých škol. Věříme, že díky reprezentativní expozici se české univerzity mezinárodně zviditelní a navážou řadu nových kontaktů,“ říká koordinátor Jakub Tesař z Komise J. Williama Fulbrighta, která spolu s českým velvyslanectvím v USA celý projekt iniciovala, a doplňuje, „Spojené státy navíc plánují zavedení programu, jehož prostřednictvím by na zahraniční stáže mělo vyjíždět až milión amerických studentů ročně. Chtěli jsme, aby české školy byly u toho.“

Letošní veletrh je výjimečný také tím, že se koná přímo v americkém hlavním městě. Nejenže díky této lokalitě mohlo velvyslanectví nabídnout potřebné zázemí, ale umístění veletrhu v této významné metropoli pravděpodobně přitáhne i rekordní počet účastníků; očekává se jich až deset tisíc.

Své reprezentanty na český stánek vysílají následující univerzity:
- Česká zemědělská univerzita v Praze
- České vysoké učení technické v Praze
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
- Masarykova univerzita
- Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
- Palackého univerzita v Olomouci
- Slezská univerzita v Opavě
- Univerzita Karlova v Praze
- University of New York in Prague
- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
- Vysoká škola finanční a správní
- Vysoká škole ekonomická
- Vysoké učení technické v Brně
- Západočeská univerzita v Plzni.

Ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková k seznamu dodává: „Jsme rádi, že tolik českých vysokých škol pochopilo význam účasti na této prestižní akci, zvláště, když se koná na tak exponovaném místě, jakým je Washington. Svědčí to o rostoucí chuti a připravenosti českých univerzit podílet se na stále intenzivnějších mezinárodních studijních a vědeckých výměnách.“

Realizaci visegrádského stánku umožnil grant Visegrádského fondu. Česká část stánku navíc získala příspěvěk od Amerického vědeckého informačního střediska v Praze. Projekt má rovněž podporu velvyslanectví České republiky, Maďarska, Polska
a Slovenské republiky. Webovské stránky Visegrádského stánku jsou umístěny na www.fulbright-visegrad.org.

Veletrh a s ním spojená konference NAFSA je nejrozsáhlejším celosvětovým setkáním profesionálů věnujících se mezinárodním výměnám ve vzdělávání - pracovníků zahraničních odborů a administrátorů výměnných programů škol různých stupňů, vládních i soukromých agentur, ale i firem nabízejících produkty a služby pro tuto oblast. Nejedná se o akci pro širokou veřejnost, ani o akci určenou studentům, vědcům nebo vyučujícím, pokud nejsou zapojeni do organizace mezinárodní spolupráce. Tradičně nejvíce, a to až 70 procent, pochází z USA, zbytek jsou hosté z celého světa od Evropy po Asii či Afriku. Pořadatelem setkání je americké sdružení NAFSA, jehož cílem je podpora mezinárodních vzdělávacích výměn a rozvoj této sféry v USA. Bližší informace o veletrhu, konferenci a organizaci NAFSA jsou k dispozici na www.nafsa.org.

Komise J. William Fulbrighta, která koordinuje stánek zemí Visegrádské skupiny a organizuje české zastoupení, je mezivládní organizací s cílem podporovat vzájemné porozumění mezi Českou republikou a USA prostřednictvím výměn ve vzdělávání, vědě a kultuře, a to prostřednictvím česko-amerického Fulbrightova programu vládních stipendií a informačních a poradenských služeb. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

Visegrádský fond je mezinárodní organizací založenou vládami zemí Visegrádské skupiny (V4) – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska za účelem podpory rozvoje užší spolupráce mezi těmito zeměmi prostřednicvím společné kulturní, vědecké a vzdělávací projekty, výměny mladých lidí, přeshraniční spolupráci a propagaci cestovního ruchu. Detailní informace o programech Visegrádského fondu najdete na www.visegradfund.org.

Úkolem Amerického vědeckého informačního střediska (AMVIS), o.p.s. je poskytovaní informačních, poradenských a servisních služeb v oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu, pomoc při hledání vhodných partnerů a finančních zdrojů a rozvíjení kontaktů mezi českými a americkými vědci a posílení spolupráce mezi národními a mezinárodními vládními i nevládními institucemi v oblasti vědy, výzkumu a komercionalizaci technologií. Více na www.amvis.cz.

Kontaktní osoby:

Ing. Jakub Tesař
Koordinátor projektu
E-mail: tesar@fulbright.cz
Telefon (USA): (+1) 202 905 5880

RNDr. Hana Ripková, Ph.D.
Ředitelka Komise J. W. Fulbrighta
E-mail: ripkova@fulbright.cz
Telefon (do 23. 5.): 222 718 452

Přidáno: 19.05.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.