Na Metropolitní univerzitu Praha se můžete hlásit do konce září

Metropolitní univerzita Praha - logo

Zájemci o studium mohou až do konce září podávat přihlášky na Metropolitní univerzitu Praha, která patří mezi nejstarší soukromé vysoké školy v České republice.
Metropolitní univerzita Praha vznikla v roce 2001 a v dnešní době má přes 4000 studentů.

Bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání
Univerzita nabízí kompletní vysokoškolské studium na bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia a své studijní obory vyučuje jak ve svém sídle v Praze, tak v regionálních univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Metropolitní univerzita - učebnaZájemci o studium si mohou vybrat celkem ze sedmi bakalářských oborů, šesti magisterských oborů a jednoho doktorského oboru, který lze studovat v češtině i  angličtině.

Novinky na MUP
Letos univerzita rozšířila svoji nabídku o dva nové magisterské obory a také o jednoleté denní studium angličtiny pro čerstvé maturanty. Nové obory Anglofonní studia a Asijská studia a mezinárodní vztahy nabízejí zajímavé příležitosti pro budoucí uplatnění. „Obor Asijská studia a mezinárodní vztahy vznikl především jako reakce na rostoucí poptávku po odbornících na asijskou problematiku s tím, jak roste ekonomická a tím pádem i politická váha Asie a hlavně její pacifické oblasti,“ řekl garant oboru Mgr. Tomáš Petrů, Ph.D.

„Absolventi Anglofonních studií se stanou odborníky na oblast zemí anglofonního světa s rozsáhlými znalostmi mezinárodních vztahů, kulturně historických souvislostí a reálií jednotlivých anglicky mluvících zem. Uplatní se  např. na zastupitelských úřadech, ve státním i soukromém sektoru, v médiích a diplomatických službách,“ řekla Mgr. Irena Dominiková, tajemnice oboru.

Studijní obory
Mezi další studijní obory, které univerzita nabízí, patří Mezinárodní vztahy a evropská studia, Mezinárodní obchod, Veřejná správa, Průmyslové vlastnictví, Humanitní studia či International Relations and European Studies, který je kompletně vyučovaný v angličtině.

Studium v zahraničí
Studenti MUP mohou využívat široké nabídky studia na zahraničních univerzitách. V současné době nabízí univerzita více než 40 studentských výměn na partnerských univerzitách nejen v Evropě v rámci programu Erasmus, ale například také v USA, Jižní Koreji či Taiwanu. Stejně tak umožňuje Metropolitní univerzita Praha řádné studium i zahraničním studentům, kteří mohou navíc na katedře jazyků navštěvovat kurzy češtiny pro cizince. Studenti mohou cestovat do zahraničí i za účelem firemních pracovních stáží.

Škola bez bariér
Univerzita nabízí možnost získat vysokoškolské vzdělání také studentům s  tělesným postižením. Metropolitní univerzita - studentiProjekt „Pomoc studentům se zdravotním postižením – Škola bez bariér“ realizuje škola od roku 2003, v roce 2008 rozšířila tento program i do univerzitních středisek v Hradci Králové a v Plzni. V akademickém roce 2008/09 studovalo na MUP celkem 64 studentů s tělesným postižením, a to ve všech akreditovaných oborech. Kromě bezbariérového přístupu nabízí škola těmto studentům také bezplatné studium, bezplatné zapůjčení notebooků, diktafonů a literatury.

Zveme vás na Den otevřených dveří

Metropolitní univerzita Praha pořádá každý měsíc od ledna do září Den otevřených dveří. Při této příležitosti se uchazeči o studium dozvědí podrobnější informace o způsobu podávání přihlášek, přijímacím řízení, ale také o studijních oborech, termínech výuky, výuce cizích jazyků na MUP atd. Uchazeči mají také možnost setkat se s jednotlivými vedoucími kateder a osobně se zeptat na to, co je zajímá.

Dny otevřených dveří v Praze probíhají v budově MUP na Žižkově, Prokopova 16, Praha 3, v učebně č. 302 - vždy v 17 hodin.

Den otevřených dveří: 1. 9., 22. 9. 2009
Přijímací zkoušky: 2. 9., 23. 9. 2009


Více na www.mup.cz.

Přidáno: 24.08.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.