Na Metropolitní univerzitě se diskutovalo o proměně mediálních studií

Jaká je budoucnost mediálních studií? Jakým směrem by se měl tento specifický obor vyvíjet? Jak se vyrovnat s neustále se proměňujícím charakterem médií? O tom a mnohém dalším se diskutovalo na mezinárodním workshopu s názvem Changing Media, Changing Media Studies.

Česko-norský workshop se uskutečnil 27. dubna na Metropolitní univerzitě v Praze pod záštitou velvyslankyně Norského království Siri Ellen Sletner. Řada zajímavých hostů zde diskutovala o proměně médií a disciplíny mediálních studií. Vedle českých jmen známých z oblasti mediálních studií, jako jsou například Jan Jirák (Katedra mediálních studií, Metropolitní univerzita Praha) nebo Martin Štoll (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova), přijeli přednášet také hosté z norské Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

Workshop byl rozdělen celkem do tří tematických bloků. První z nich se zabýval otázkou toho, nakolik se má obsah studia, které nabízí velmi široký vhled do současné společnosti, podřizovat nárokům trhu práce. Dalším tématem byla problematika rychle se vyvíjejících médií – hosté se snažili nalézt odpověď na to, jak předejít zastaralým metodám v rámci výuky. Po posledním bloku zabývajícím se pedagogickou a výzkumnou rovinou mediálních studií, následovala diskuze u kulatého stolu o budoucnosti mediálních studií. Veškerý program byl streamován online a je možné jej zhlédnout na YouTube.

Přednáškový cyklus byl podpořen z programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP („Program CZ07“). V rámci tohoto programu realizuje Metropolitní univerzita ve spolupráci s norskou Oslo and Akershus University College of Applied Sciences projekt zaměřený na inovaci studijního programu Mediální studia. Jelikož obě instituce mají podobnou strukturu svých programů, mohou vzájemně sdílet poznatky a inspiraci. Výstupem projektu pak bude inovace osmi předmětů vyučovaných na katedře mediálních studií MUP, zveřejnění vzdělávacích materiálů a celkem 4 přednášky a workshopy pořádané pro studenty MUP.

Více informací o projektu ZDE
Více informací o programu Spolupráce škol a stipendia CZ07: Norské fondy a fondy EHP

Medailonek

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) je největší norskou univerzitou, kterou navštěvuje více než 16 000 studentů. Vznikla v roce 2011 spojením univerzit Oslo University College a Akershus University College. HiOA má celkem čtyři fakulty a poskytuje vzdělání kvalifikující studenty v oblastech zdravotnictví, sociálních služeb, školství, veřejné správy, médií, designu, umění, obchodu a průmyslu.

Zdroj úvodní fotografie: Fotobanka DZS

 

Dne 26. května 2016 pořádala Česká Národní kancelář CEEPUS, sídlící v Domě zahraniční spolupráce (DZS), CEEPUS National Meeting, na němž ocenila nejlepší projekty univerzitních sítí za uplynulý akademický rok a udělila jim ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2015. Setkání se zúčastnila také generální tajemnice programu CEEPUS Mag. Elisabeth Sorantin, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, v čele s náměstkyní pro řízení sekce legislativy a strategie Mgr. et Mgr. Danou Prudíkovou, Ph.D., a ředitelka DZS Ing. Iva Tatarková.

 
Přidáno: 30.05.2016, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si