MŠMT vyhlašuje výzvu na podporu partnerství a sítí v terciárním vzdělávání

MŠMT ČR

Ministerstvo školství vyhlásilo 26. dubna 2010 novou výzvu v oblasti podpory Partnerství a sítě  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Praha, 27. dubna 2010

Cílem již třetí výzvy v oblasti podpory 2.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je posílení vztahů a rozvoj spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi, subjekty soukromého sektoru a veřejné správy prostřednictvím stáží, odborných praxí, komunikačních a interaktivních platforem.  Z výzvy mohou čerpat prostředky také projekty zaměřené na podporu vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce a přípravu lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem, technologicky orientovaných klastrů apod.

Pro lepší přehlednost jsou klíčové aktivity rozděleny na hlavní a doplňkové. I když je v rámci projektu možné kombinovat více podporovaných aktivit, hlavní klíčová aktivita Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem prostřednictvím stáží a odborných praxí je pro všechny projekty povinná.

Mezi doplňkové aktivity patří např. semináře, konference, workshopy (žádoucí je účast odborníků ze zahraničí) a vytváření a podpora kanceláří projektové podpory (tzv. grant offices). Součástí projektů mohou být také vzdělávací a tréninkové aktivity zaměřené na rozvoj „měkkých dovedností" (soft skills) s jasnou návazností na podporu spolupráce mezi akademickou a aplikační sférou, získávání odborných jazykových kompetencí (včetně jazykových školení v zahraničí), spolupráce se zahraničními experty apod.

Další novinkou je rozšíření cílové skupiny tak, aby lépe umožnila vytváření sítí mezi více subjekty. Žádat tak mohou nejenom vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, ale i další organizace vědy a výzkumu, kraje, města, obce a svazky obcí, veřejná zdravotnická zařízení a nestátní neziskové organizace. Subjekty, které nejsou uvedeny jako oprávnění žadatelé, se mohou v souladu s ostatními podmínkami programu zúčastnit jako partneři s finančním či bez finančního příspěvku.

Výsledkem realizovaných projektů by měla být intenzivnější spolupráce a efektivnější komunikace mezi jednotlivými subjekty. Výzva tak přispívá ke zlepšení přenosu a využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe a naopak, flexibilně reaguje na změny požadavků trhu práce a podporuje inovační řešení.

Výzva byla vyhlášena 26. dubna 2010 a potrvá do 30. července 2010.

Více informací naleznete v sekci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na internetových stránkách MŠMT.

Přidáno: 28.04.2010, Zdroj: MŠMT ČR Autor: Kateřina Böhmová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.