MŠMT odškodní perzekvované studenty

MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude od 1. srpna 2009 posuzovat žádosti o odškodnění studentů, kteří byli v letech 1948 - 1956 z politických důvodů vyloučeni z vysoké školy.

„Myslím si, že takové gesto měla Česká republika vůči těmto lidem udělat už dávno," soudí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová. „Komunisté naši zem připravili o nenahraditelný kapitál: talentované lidi s perspektivou, kteří mohli - kdyby jim bylo umožněno dostudovat - dokázat velké věci. Co to znamenalo pro jednoho každého z těchto lidí, to nelze vyčíslit už vůbec. Mnozí z nich přišli díky vyloučení ze školy o možnost dokázat v životě to, co si předsevzali."

Na konci března schválila vláda návrh MŠMT na odškodnění těchto studentů. Příslušné nařízení vlády nabude účinnosti právě 1. srpna 2009. Od tohoto data začne také posuzování došlých žádostí o odškodnění a následná realizace výplat. Žádosti o odškodnění je možné posílat až do 31. prosince 2011.

Jednorázové odškodnění bylo schváleno ve výši 100 000 Kč. Nárok je vázán na osobní právo vyloučeného studenta, a tudíž není předmětem nároku případných dědiců. Odškodnění se vztahuje pouze na občany České republiky vyloučené z vysoké školy, která se nacházela na území dnešní ČR.

Státní občanství je třeba doložit potvrzením vydaným příslušnou matrikou.

Žádost o odškodnění je třeba zaslat písemně na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s dokladem dokazujícím nárok na odškodnění, tj. skutečnost, že dotyčná osoba je rehabilitovaným studentem.

Nezpochybnitelným dokladem je osvědčení o rehabilitaci vydané příslušnou vysokou školou či nástupnickou školou původní VŠ a potvrzené děkanem fakulty či rektorem vysoké školy. (V 90. letech byly na základě nařízení MŠMT zřízeny na vysokých školách rehabilitační komise, které posuzovaly žádosti takto postižených osob o rehabilitaci. Výstupem šetření pak bylo vydání dekretu, ve kterém bylo vyloučení prohlášeno za neplatné. Lidem v důchodovém věku byl následně udělen čestný titul.) Jelikož ne všichni dotčení lidé žádali o rehabilitaci, je možné k žádosti o odškodnění přiložit i jiný doklad, který nárok prokáže.

Informace pro žadatele o odškodnění

Adresa pro zasílání žádostí:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
JUDr. Samuel Šmálik
Karmelitská 8
118 12 Praha 1

Kontaktní osoba pro žadatele:
JUDr. Samuel Šmálik
vedoucí oddělení odškodňování
tel.: +420 234 811 544
e-mail: samuel.smalik@msmst.cz

Přidáno: 31.07.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.