MŠMT je proti krácení dotací soukromým středním školám

MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nesouhlasí se záměrem Ministerstva financí (MF) snížit či úplné zrušit dotace soukromým středním školám. Realizace návrhu MF by nejen ohrozila samotnou existenci řady těchto škol, ale rovněž by značně zkomplikovala život téměř 80 tisícům žáků, kteří na nich studují. Podobným způsobem by záměr MF poškodil i soukromé mateřské školy.

Stávající podpora soukromým školám a školským zařízením je stanovena přímo zákonem o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Fakticky má tedy mandatorní charakter - nelze ji snížit bez změny příslušné zákonné normy (a případně i školského zákona).

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová je připravena o celé věci jednat s ministrem financí Eduardem Janotou a upozornit ho na obrovská rizika, která jsou s případnou realizací zatím pouze načrtnutého záměru MF spojena.

Návrh MF na radikální snížení finanční podpory státu soukromým školám v příštím roce nelze považovat za krok, který by mohl jakkoliv přispět k významnějšímu snížení deficitu veřejných výdajů. Samotným předmětem státní podpory totiž ve skutečnosti nejsou školy jako instituce, ale žáci a jejich vzdělávání. Pokud by díky omezení státní podpory soukromé školy zanikaly, přecházeli by jejich žáci do škol zřizovaných kraji, církvemi a obcemi. Stát by tím pádem musel přesměrovat do těchto škol finanční prostředky „ušetřené" ve školství soukromém, takže úspora státního rozpočtu by byla mizivá, pokud vůbec nějaká. Výdaje rozpočtů územních samospráv (krajů a obcí), které jsou hlavními zřizovateli škol v ČR, by naopak s velkou pravděpodobností vzrostly, neboť by  bylo nutné tyto školy připravit a vybavit na přijetí několika desítek tisíc žáků a studentů soukromých škol.

Záměr MF na radikální snížení finanční podpory státu soukromým školám v příštím roce tedy nesměřuje k dosažení reálné úspory výdajů veřejných rozpočtů. Jeho realizace by fakticky pouze omezila stávající míru svobodné volby cesty ke vzdělání v ČR.

Přidáno: 20.05.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.