MŠMT chystá hloubkovou kontrolu vysokých škol

MŠMT ČR

Aféra Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni podle ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové nepřímo ohrožuje důvěryhodnost celého sektoru terciárního vzdělávání. Ministerstvo se proto chystá prověřit skutečnou dobu studia absolventů všech vysokých škol.

„Musíme zabránit tomu, aby se o našich vysokých školách v zahraničí říkalo, že vybraným jedincům umožňují studium ve zvláštním, zrychleném režimu. Jde o dobré jméno našeho školství. Musíme provést hloubkovou kontrolu," je přesvědčena ministryně Kopicová.

Ministerstvo tedy prostřednictvím matriky studentů prověří skutečnou dobu studia absolventů všech vysokých škol. Půjde o to zjistit, zda i na ostatních fakultách a vysokých školách nejsou „rychlostudenti", kteří absolvovali studium za nezvykle krátkou dobu. V první fázi budou zkontrolovány ostatní právnické fakulty, následovat budou i ostatní fakulty všech veřejných vysokých škol. Nakonec přijdou na řadu soukromé vysoké školy.

„V případě, že „rychlostudenty" vypátráme i na jiných vysokých školách, požádáme rektora, aby prověřil okolnosti jejich studia a případně učinil nutné právní kroky - podal podnět policii, odebral diplom atd.," vysvětluje Miroslava Kopicová.

Pokud v souvislosti se zjištěnými údaji vzniknou pochybnosti o kvalitě vzdělávací činnosti některé fakulty nebo vysoké školy, požádá ministerstvo Akreditační komisi (která je nezávislým orgánem), aby provedla hodnocení příslušné instituce.

Kontrola se týká všech studentů, kteří absolvovali po 1. 1. 2000.

Zkušenosti ze Slovenska

Ministryně Kopicová chce v souvislosti s kontrolou využít zkušeností, které získalo Slovensko během provádění tzv. komplexní akreditace. Slovenská akreditační komise zhodnotila všechny vysoké školy a rozčlenila je do jednotlivých kategorií. Na komplexní akreditace na Slovensku je navázána diverzifikace vysokých škol.

„Mám v úmyslu setkat se v nejbližší době se slovenskými partnery, všechny tyto otázky s nimi detailně prodiskutovat a informovat se o jejich zkušenostech. Český zákon o vysokých školách komplexní akreditace nezná, ale kategorizace nebo diverzifikace vysokých škol bude v blízké budoucnosti nezbytná i u nás. Proto pokládám slovenské zkušenosti s tímto procesem za přínosné," řekla ministryně Kopicová.

Přidáno: 20.10.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.