Možnost studia: vysoká škola NEWTON College

NEWTON College

Vysoká škola NEWTON College nabízí studentům bakalářský stupeň vzdělání v oblasti podnikání a managementu. Posláním vysoké školy NEWTON College je vychovávat absolventy se znalostmi, technikami a dovednostmi nezbytnými pro úspěšný výkon manažerské praxe.

Zájemci o studium ekonomie a managementu mají možnost přihlásit se až do konce září ke studiu některého z oborů denní nebo kombinované formy studia vysoké školy NEWTON College.

Jak se na NEWTON College vyučuje

Metody výuky NEWTON College vycházejí z metod vzdělávání a výcviku aktivních manažerů a odpovídají způsobům, kterými manažeři získávají teoretické poznatky a praktické dovednosti. NEWTON CollegeVyučujícími na NEWTON College jsou jak akademičtí pracovníci, tak zkušení manažeři z praxe (např. ČEZ, ČNB, ČSOB, Institut mezinárodního obchodu, dopravy a spedice, Krajský soud v Brně a další). Převážně interaktivní výuka se uskutečňuje formou partnerské spolupráce mezi studenty a vyučujícími.

Studijní obory v prezenční formě

Obsah prezenčního studia je podle studijních oborů zaměřen na znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, managementu, marketingu, filozofie, psychologie, sociologie, etiky, práva, politologie a dalších.
- Globální podnikání a management
Obsah studijního oboru je zaměřen na znalosti a techniky nezbytné pro management podnikatelských subjektů v globálním ekonomickém prostředí.
- Management mezinárodních institucí a veřejné správy
Obsah studijního oboru je zaměřen na specifika managementu v institucích veřejné správy, mezinárodních institucích a nadnárodních společnostech.
- Management se zaměřením na psychologii
Obsah studijního oboru je zaměřen na sociální a psychologické aspekty managementu.

Studijní obory v kombinované formě

V kombinované formě studia lze v současné době studovat obory Globální podnikání a management a Management mezinárodních institucí a veřejné správy. Kombinovaná forma studia je přizpůsobena časovým možnostem studentů, výuka probíhá 3x za semestr v rámci tříapůldenních soustředění od čtvrtka do neděle. Z toho důvodu je určena zejména pro zaměstnance, podnikatele, studenty jiných vysokých škol, apod.

Praxe ve firmách a institucích

Studijní praxe NEWTON College jsou součástí studijního plánu všech oborů. NEWTON College - promoceSmyslem  praxí je umožnit studentům již během studia aplikovat znalosti, získat praktické zkušenosti v reálném firemním prostředí a navázat užitečné kontakty. V rámci absolutoria získává student školou vydaný certifikát o jím realizovaných praxích během studia, který se může stát součástí jeho profesního CV.

Zahraniční studijní stáže

NEWTON College nabízí studentům možnost absolvovat část studia na zahraničních vysokých školách. Jejím účelem je prohloubit jazykové znalosti, získat kulturní zkušenosti z jiného prostředí a rozšířit odborné poznatky v rámci studovaného oboru. NEWTON College je na základě certifikátu Erasmus University Charter (EUC) zapojena do programu Evropské unie v oblasti vysokého školství.

Přijímací řízení

Přijímací řízení se skládá z přihlášení ke studiu, přijímacího rozhovoru a uzavření smlouvy o studiu. Na základě podání přihlášky ke studiu je s uchazečem dohodnut termín přijímacího rozhovoru. Přijímací rozhovor neověřuje znalosti, ale zaměřuje se na motivaci a předpoklady ke studiu zvoleného oboru. Přijímací řízení probíhá v termínech od března do konce září a účast na něm je bezplatná.
NEWTON CollegeBližší informace o studiu sdělí studijní oddělení NEWTON College na telefonu 545 124 620 nebo elektronické adrese studijni@newtoncollege.cz.

Vysoká škola NEWTON College
tř. Generála Píky 7
613 00 Brno
tel.: +420 545 124 620/614
fax: +420 545 124 621
e-mail: info@newtoncollege.cz
www.newtoncollege.cz

Přidáno: 09.06.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.