Moderované diskusní fórum o testech studijních předpokladů www.prijimacky-tsp.cz

Podali jste si přihlášku na Masarykovu univerzitu? Řešíte úlohy z loňských testů studijních předpokladů a nevíte si s některými z nich rady? Máte chuť diskutovat o přijímačkách se svými kolegy? V tom případě pro vás máme tip na jedno nedávno spuštěné diskusní fórum.

Do termínu přijímacích zkoušek do bakalářského studia na Masarykově univerzitě zbývají už jen necelé dva měsíce. Na všechny uchazeče čeká test studijních předpokladů (TSP), který se skládá z osmi subtestů z verbálního, symbolického, analytického, numerického a kritického myšlení, prostorové představivosti, úsudku a kulturního přehledu, přičemž každý z nich obsahuje přesně deset úloh. Kromě případného seznámení se s testy z minulého roku, které Masarykova univerzita zpřístupnila na svých stránkých, není oficiálně doporučena žádná speciální přípravná literatura.

V současné době je na knižním trhu dostupných několik publikací, které si kladou za cíl připravit uchazeče na tyto testy. Většinou jde o komentované sbírky řešených úloh. Rovněž mnohé vzdělávací agentury i některé fakulty MU mají ve své nabídce kurz TSP - ať už v klasické podobě nebo formou e-learningu. Zdá se tedy, že uchazeči o studium na Masarykově univerzitě mají dostatek materiálů a příležitostí k systematické přípravě.

Nicméně asi každý, kdo řeší varianty loňských testů, se čas od času setká s příkladem, se kterým si neví rady a řešení v knize není k dispozici nebo není úplně jasné. V tu chvíli se nejvíce hodí celý problém s někým prodiskutovat. Není-li k dispozici lektor přípravného kurzu, učitel nebo erudovanější kolega osobně, je Internet vhodnou alternativou. Na českém Internetu sice existuje množství serverů s informacemi pro budoucí vysokoškoláky a součástí takovýchto projektů bývají často i diskusní fóra, nicméně ta bývají tématicky zaměřena trochu jiným směrem než na řešení konkrétních testových úloh.

Tato východiska vedla nakonec k založení fóra, které je úzce zaměřené pouze na testy studijních předpokladů. Najdete jej na adrese www.prijimacky-tsp.cz.

Diskusní fórum je cosi interaktivního, dynamického, nikoliv statického jako kniha. „Nevyhovuje Vám jedno vysvětlení? Požádejte o jiné, srozumitelnější. Umíte řešit nějaký typ úloh? Dejte jej k dispozici dalším, porovnejte své řešení s ostatními. Možná přitom najdete jiné, lepší.“ Neopomínejme, že jednou z nejlepších metod, jak si osvojit nebo upevnit určité znalosti či schopnosti, je jejich předávání a vysvětlování ostatním. Navíc, pokud někdo píše do fóra, chce být stručný a výstižný a tento fakt člověka nutí promýšlet o nejefektivnějším a nejpřehlednějším způsobu. Tím, že člověk odpovídá na otázky svých kolegů čas neztácí, ale naopak něco získává.

A jak to vypadá v případě fóra www.prijimacky-tsp.cz? Fórum je moderované, administrátorem a hlavním moderátorem je Martin Víta, lektor společnosti Tutor, který dbá na kvalitu a otázky nenechává dotazy dlouhodobě bez odpovědi. Základní dělení fóra na sekce odpovídá rozdělení testu na jednotlivé subtesty, kromě toho jsou přidány ještě dvě obecnější sekce zaměřené na samotnou přípravu a na informace o Masarykově univerzitě.

Fórum je svou strukturou ploché, což napomáhá snadné orientaci: po zvolení sekce se uživatel dostane na seznam všech témat, které pod danou sekci spadají, a kliknutím na konkrétní téma získá už přímo výpis všech příslušejících odpovědí nebo reakcí. Jak se dalo očekávat, po několika dnech provozu je největší zájem o sekce numerického a analytického myšlení a úsudky.

Návštěvníci fóra mají k dispozici standarní funkcionalitu podobných systémů, jako např. registrace, třídění příspěvků, vyhledávání, generování statistik apod. Registrace umožňuje uživatelům personalizaci a zejména možnost přihlásit se k mailovému odběru odpovědí na zvolené téma.

Celé fórum je projektem, který se dynamicky rozvíjí - se vším, co k tomu patří. Všichni, kdož by mohli a chtěli nějakým způsobem pomoci s fungováním fóra, ať už odpovídáním na konkrétní dotazy nebo třeba s propagací na Internetu nebo na jednotlivých školách, jsou srdečně vítáni. Odměnou může být získání nových známých - možná budoucích spolužáků a radost z práce na smysluplném projektu. Mohlo by se zdát, že zaměření fóra je příliš úzké, ale uvědomíme-li si, že na Masarykovu univerzitu se letos hlásí přes 25 000 uchazečů…

MV

Přidáno: 21.03.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.