Mládeži z ústavů projekt umožňuje lepší uplatnění v běžném životě

Ostrava, 19. 10. 2010  - Závěrečná konference završí zítra, ve středu 20. října 2010 v 10 hod. v aule Ostravské univerzity v Ostravě (OU) na ul. Českobratrské 16 projekt Evropské unie OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.2.10/11.0006  „Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života“. Realizovala jej Pedagogická fakulta OU za podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK). Na konferenci zazní nejen zpráva o realizaci projektu a jeho vyhodnocení, či prezentace některých modulů (Fiktivní domácnost a Prevence patologických jevů), ale i zkušenosti lektorů a vychovatelů.

Motivem ke vzniku projektu bylo nelehké uplatnění mladých lidí z dětských domovů a výchovných ústavů v praktickém životě. Tito mladí lidé mají většinou nižší vzdělání, chybí jim znalosti a dovednosti těch nejzákladnějších věcí všedního dne. I přes veškeré úsilí vychovatelů nedokážou navázat plnohodnotné vztahy. Neumí si najít a udržet práci. Odolávat kriminalitě ani založit fungující rodinu a pečovat o domácnost.

V rámci projektu pracovníci Ostravské univerzity v Ostravě vytvořili speciální vzdělávací program pod názvem „Můj nový život“ (i jeho e-learningovou podobu), informační systém „Fiktivní domácnost“ a také webové stránky s radami, užitečnými informacemi a kontakty pro mládež odcházející ze zařízení institucionální péče do běžného života. Spolupracovali při tom se zástupci dalších institucí (zařízení institucionální péče; Úřadu práce; Městské policie – skupinou prevence; RENARKON; vzdělávací a poradenská společností AHRA - Human Resource Agency) i dalšími odborníky z příslušných oblastí. Program „Můj nový život“ se skládá ze sedmi ucelených tematických bloků: Domácnost, Rozvoj sociálních dovedností, Rodina, vztahy a rodinné právo; Speciální vzdělávání, Práce s PC a digitální fotografie, Zaměstnání a Prevence patologických jevů.

Celkem se uskutečnilo v rámci projektu 5 běhů tohoto kurzu, které absolvovalo 112 dětí a mladých lidí (48 děvčat, 64 chlapci)  ze 16 dětských domovů a jednoho výchovného ústavu Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj považuje vzdělávání za jeden z nejdůležitějších předpokladů sociálního začlenění dětí a mládeže se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. Odstraňováním zbytečných bariér se MSK snaží zachovávat a podporovat vhodné formy vzdělávání žáků se znevýhodněním. Projekt Evropské unie OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života“ usiloval o zajištění rovného přístupu k nabízeným příležitostem, které mohou pomoci odstranit právě překážky v sociálním začleňování dětí a mládeže i jejich integrace do normálního života. Ostravská univerzita v Ostravě realizovala tento projektu od listopadu 2008 do října 2010.

Více na: http://projekty.osu.cz/domovy/www/

Logolink

Přidáno: 20.10.2010, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si