Ministryně Kopicová zahájila třídenní Setkání mládeže

EU2009.CZ

V Praze byla dnes zahájena třídenní konference Setkání mládeže (Youth Event), jíž se účastní mladí lidé ze všech členských států, kandidátských zemí a států ESVO. Tato konference je jedním z největších setkání mladých lidí působících na evropské úrovni v oblasti dobrovolnických aktivit a je organizována v rámci českého předsednictví v Radě EU.

Na úvodním plenárním zasedání účastníky oficiálně přivítala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček, Markus Köhler, zástupce společnosti Microsoft ČR a Tine Radinja, předseda Evropského fóra mládeže a další.

Ministryně Kopicová ve svém úvodním projevu prohlásila: "Jsme přesvědčeni, že zejména nyní, v době ekonomického poklesu, si dobrovolné aktivity zaslouží naši pozornost, neboť významným způsobem přispívají k sociálnímu začleňování a solidaritě."

Hlavním cílem Setkání mládeže je dokončení evaluace rámce pro spolupráci v oblasti mládeže a diskuse o tématech, která by měla být zahrnuta do nového rámce, jehož přijetí se očekává v rámci švédského předsednictví v druhé polovině roku 2009. Hodnocení rámce spolupráce nastoleného přijetím Bílé knihy o mládeži v listopadu 2001, bylo jednou z priorit českého předsednictví a bylo završeno přijetím Závěrů Rady ministrů pro vzdělávání, mládež a kulturu dne 11.května 2009.

Po plenárním zasedání si účastníci zvolili jednu z pěti pracovních skupin, které se věnovaly následujícím tématům:
- Dobrovolnictví a vzdělávání
- Lepší porozumění mládeži, práci a výzkumné činnosti mladých lidí
- Informace a zapojení
- Konkurenceschopnost, zaměstnanost, podnikání a podpora talentů
- Sociální začlenění, zdraví a sport

V každé pracovní skupině působí facilitátor se zkušenostmi z oblasti neformálního vzdělávání. Zahajovací panel Setkání mládeže 2. června 2009.Vstupy, nápady a návrhy zaznamenávají zpravodajové, aby bylo možné je prezentovat během závěrečného plenárního zasedání a během navazujících aktivit. Na závěrečném plenárním zasedání se všichni účastníci seznámí s výsledky práce jednotlivých skupin a navrhnou další strategii.

V rámci sdílení osvědčených postupů mají účastníci příležitost zúčastnit se zahájení festivalu pro mládež Bambiriáda. Jedná se o každoroční čtyřdenní festival, který představuje aktivity pro volný čas v České republice. Jeho cílem je ukázat veřejnosti význam mládežnických organizací, mladých dobrovolníků a středisek volného času.

Více informací: www.ye2009.cz.

Přidáno: 03.06.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.