Ministr Liška vystoupil před evropskými rektory

MŠMT ČR

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška spolu s evropským komisařem pro vzdělávání Janem Figeľem zahájil 5. konvent Evropské asociace univerzit. Ve svých projevech oba pozvedli důležitost vzdělávacích institucí ve světle hospodářské krize a konkurenceschopnosti Evropy.

„Vysokoškolské instituce by se měly konstituovat jako otevřené a zodpovědné instituce celoživotního vzdělávání spolupracující se zaměstnavateli a sociálními partnery. Silné univerzity by měly působit jako líhně schopných lidí, a proto je třeba, aby si univerzity vyměňovaly mezinárodní zkušenosti a úzce spolupracovaly," řekl ve svém zahajovacím projevu ministr Liška.

Letošní Ministr Ondřej Liška na zahájení 5. konventu EUAkonvent Evropské asociace univerzit (EUA), jejž hostí Univerzita Karlova v Praze, se koná v příznačné chvíli. V roce 2010 by měl být spuštěn tzv. Evropský prostor vysokého školství. V Evropě probíhá aktivní diskuse o podobě Evropského výzkumného prostoru pro příští desetiletí. Dodejme také, že ekonomickou krizi zohledňuje i připravované komuniké, které by měli podepsat ministři zemí Boloňského procesu na konferenci v Lovani v dubnu tohoto roku.

„Efektivní investice do výzkumu a vývoje, vzdělávání a odborné přípravy považuji za klíčové. Ekonomika založená na znalostech vyžaduje investice do nejmodernějších technologií, inovací a vysoce kvalifikovaných pracovníků. Jednou z hlavních rolí znalostí a technologií je přispět k růstu produktivity a konkurenceschopné ekonomiky, což dlouhodobě podporuji," dodal na následné tiskové konferenci ministr Liška.

EUA sdružuje téměř 850 univerzit a konferencí rektorů ze 46 evropských zemí. Zasazuje se o vývoj soudržného systému evropského školství a výzkumu, jenž na celoevropské úrovni udrží rovnováhu mezi soutěživostí  a excelencí na jedné straně a sociální sounáležitostí a dostupností na straně druhé.

Přidáno: 20.03.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.