Ministerstvo školství podpoří rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na středních školách sumou 1,8 mld. Kč

MŠMT ČR

Praha, 28. 2. 2013 – Ministerstvo školství dnes zveřejnilo výzvu, díky níž budou moci střední školy žádat o dotace na investice do přírodovědného a technického vzdělávání. Výzva byla vyhlášena v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). MŠMT má připraveno za tímto účelem 1,8 miliardy korun, což je částka, která pokryje požadavky všech středních škol v ČR, vyjma Hl. m. Prahy.1

Oprávněnými předkladateli žádostí budou kraje – jakožto zřizovatelé škol. Předpokladem realizace je partnerství středních škol a kraje. Kraj určí, které školy budou z projektu podpořeny. Podmínkou realizace projektu je však i podpora spolupráce základních škol a středních škol. MŠMT předpokládá zahájení realizace vybraných projektů v červenci až v srpnu 2013.
Uvedená suma peněz by měla zcela zásadním způsobem přispět ke zmodernizování učeben a laboratoří. Naším cílem je také vzbudit zájem žáků středních a základních škol o přírodovědné a technické obory,“ vysvětlil smysl výzvy ministr školství Petr Fiala.

Výzva je zaměřena na tyto podporované aktivity:
1. Využití modernizovaných učeben pro výuku a volnočasové aktivity žáků SŠ a zvýšení jejich zájmu o technické a přírodovědné obory.
2. Spolupráce škol s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce. Vzniknou tzv. otevřené dílny, které umožní pracovní vyučování žáků ZŠ. Žáci tak získají konkrétní představu o technickém nebo přírodovědném oboru formou osobní zkušenosti.
3. Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách - zvyšování jazykové vybavenosti žáků v technických a přírodovědných předmětech.

Výzva je koncipována tak, aby umožnila využít křížového financování až do výše 40 procent. Příjemce je povinen dokladovat využití takto modernizovaných učeben pro výuku. Finanční podpora z OP VK pokryje 100 procent výdajů, takže není nutné žádné kofinancování ze strany žadatelů,“ doplnil informace náměstek ministra pro evropské záležitosti Michal Zaorálek.


Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-18

Přidáno: 28.02.2013, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.