Ministerstvo školství podpoří mateřské školy půl miliardou korun

MŠMT ČRMinisterstvo školství dnes vyhlásilo výzvu za 500 milionů korun zaměřenou na podporu učitelů mateřských škol. Dotace půjdou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

„Mateřské školy nebyly v současném programovém období dostatečně podpořeny. Doposud jsme se totiž soustředili především na zlepšení úrovně vzdělávání na základních, středních a vysokých školách. Nyní chceme podpořit i učitele mateřských škol, a to v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, konkrétně v oblasti polytechnického vzdělávání,“ vysvětlil ministr školství Dalibor Štys.

Výzva je primárně zaměřena na tři oblasti:

  • Příprava učitelů MŠ a ZŠ jako budoucích lektorů dalšího vzdělávání pedagogů

Je nezbytné podpořit a motivovat zkušené pedagogy mateřských i základních škol k absolvování kurzů lektorských dovedností pro následné vedení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

  • Profesní rozvoj učitelů mateřinek v oblasti polytechnického vzdělávání

U dětí je potřeba  rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet správné pracovní návyky, podporovat jejich touhu tvořit. Snahou MŠMT je posílit zájem dětí o technické obory od nejútlejšího věku. Patří sem i používání jednoduchých nástrojů, netradičních materiálů a techniky jejich zpracování.

  • Tuzemské a zahraniční stáže učitelů mateřských škol

Získávání a sdílení praktických zkušeností formou stáží je účinnou a atraktivní formou podpory rozvoje pedagogických pracovníků.

„Ministerstvo školství současně vyhlásilo další dvě výzvy. Jednu na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem v celkové výši 200 milionů korun a druhou zaměřenou na oblast inkluze, kde máme k dispozici 131 milionů korun. Cílem této výzvy je vytvořit systém ověřování úrovně vědomostí a dovedností školských pracovníků v rámci prevence rizikového chování žáků,“ doplnil Michal Zaorálek, náměstek ministra zodpovědný za řízení operačních programů.

Realizace všech projektů by mohla začít ve druhém čtvrtletí roku 2014. Projekty lze předkládat do 3. 1. 2014 s nejzazším termínem ukončení dne 30. 6. 2015.

Přidáno: 06.11.2013, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.