Mezinárodní akademie středoevropských škol startuje novou soutěž

Logo Academy of Central European SchoolsTématem letošního ročníku soutěže mezinárodních projektů je mediální gramotnost. Soutěž je organizována Akademií středoevropských škol - aces, která patří k největším školním sítím v regionu. Česká republika je jednou z 15 účastnických zemí.

Masová média – a zvláště digitální média – nabízejí široký přístup k informacím a novým způsobům zapojování se do společnosti, politiky a kultury, ale zároveň sebou nesou riziko manipulace.  Kyber–šikana, zneužití soukromí, osobních práv nebo autorských práv, to jsou pouze některé z problémů, které zde mohou vznikat. Mediální gramotnost je zásadním faktorem pro aktivní občanství v dnešní informační společnosti: je to soubor kompetencí, které umožňují lidem mít přístup ke stále rostoucímu objemu zpráv a informací zprostředkovaných obrazem, textem i zvukem, analyzovat je, hodnotit a vzájemně o nich komunikovat. Mediální vzdělání umožňuje rozvoj těchto schopností tak, aby studenti byli rozumnými spotřebiteli a tvořivými pracovníky. Proto je tématem letošního roku mediální gramotnost. Soutěž tak vyzývá školy, aby podpořily studenty v analýze mediálního obsahu a k vytvoření a distribuci svého vlastního mediálního produktu.

Hledají se české školy!

Vyzýváme školy z celé České republiky, aby si našly partnerskou školu a přihlásily se. Uzávěrka přihlášek návrhů projektů je 30. dubna 2012. Mezinárodní porota následně vybere nejlepší projekty a ocení výherce grantem. Školy projekt zrealizují společně s partnery a budou podporovány během celé doby realizace, včetně účasti na mezinárodním setkání.
Na webových stránkách www.aces.or.at je seznam škol, který pomůže jednotlivým školám najít vhodné partnery s ohledem na zaměření projektů.

Aces – Akademie středoevropských škol

Školní síť aces byla založena Nadací ERSTE v roce 2006. Iniciativu koordinují neziskové organizace Interkulturelles Zentrum (Rakousko) a VČELÍ DOM (Slovenská republika) a podporují ji ministerstva školství všech 15 zúčastněných zemí. Jejím cílem je zprostředkovat mezikulturní dialog a spolupráci mladých lidí, vytvořit stálou síť pro sdílení znalostí, vzájemné vzdělávání a inovace. Programu aces se k dnešnímu dni zúčastnilo na 20 000 studentů a 2 500 učitelů.


Téma soutěžního projektu: “Reality Check – How we perceive and construct the world through media”
Podání přihlášek: do 30. dubna 2012
Partnerské země: Albánie, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Rakousko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko
Kontakt: Interkulturelles Zentrum, Reinhard Eckert: reinhard.eckert@iz.or.at, T: +43 (0)1/586 7544

Detailní informace o Akademii středoevropských škol najdete na www.aces.or.at .

Přidáno: 03.02.2012, Zdroj: Akademie středoevropských škol

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si