Metropolitní univerzita v Liberci nabízí kvalitní studium při zaměstnání

Metropolitní univerzita Praha - logo

Lidé, kteří pracují, mají často obavy, že by studium při zaměstnání časově nezvládali. Metropolitní univerzita Praha, která má své univerzitní středisko v Liberci, nabízí těmto uchazečům možnost doplnit si vzdělání při zaměstnání v rámci studia v tzv. kombinované formě. Výuka probíhá v celodenních blocích převážně v sobotu a k zahájení studia není nutné absolvování přijímacích zkoušek. Zástupcem střediska v Liberci je Ing. Eva Marhoulová, Ph.D.

1. Čím konkrétně byste nalákala nerozhodnuté uchazeče na studium na Metropolitní univerzitě?

Pokud si uchazeči vybírají vysokou školu, měli by určitě věnovat pozornost kvalitě nabízeného vzdělávání. Kvalitou mám na mysli jak odbornost přednášejících, tak  úroveň zabezpečení výuky, jako je např. využití moderních technologií. K těmto klíčovým prvkům patří také faktory, které jsou důležité zejména v kombinované výuce. Ing. Eva Marhoulová, Ph.D.Tím mám na mysli zejména servis, který škola studentům poskytuje. Jedná se o administrativní stránku studia, způsob zapisování na zkoušky, materiály dostupné on-line atd. Studium na vysoké škole není jen o samotném studiu, ale také o jeho širších souvislostech. Proto je pro uchazeče výhodné studium v regionu, kde žijí a pracují. Takové studium jim umožňuje lepší orientaci ve svém regionu, který tak mohou lépe zařadit do sociálně-ekonomických vazeb. Výhodou je dostupnost střediska v centru Liberce a termíny výuky, které jsou přizpůsobené pracovní době studentů. Co se týče kvality studia, jde také o obor, o který se studenti zajímají.

2. Jaké obory vaše univerzita nabízí, a o které je nejvyšší zájem?

Ze širší nabídky oborů jsme pro středisko Liberec vybrali obor Mezinárodní vztahy a evropská studia v bakalářském studiu a Veřejnou správu v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Tyto obory bakalářského studia jsou i nejžádanějšími obory v Praze. Mile nás překvapil zájem o navazující magisterské studium oboru Evropská studia a veřejná správa. Naše volba vycházela z analýzy vzdělávacích potřeb v regionu, kde tyto obory zatím nemají své zastoupení.

3.Kdo tvoří řady vašich studentů?

Našimi studenty jsou z velké části úředníci z krajského úřadu, městských úřadů nebo obcí. Druhou početnou skupinu tvoří policisté z řad Policie ČR, městské i vojenské policie. Obor Mezinárodní vztahy a evropská studia si pro rozšíření své kvalifikace vybrali i  pracovníci z Euroregionu Nisa a dalších organizací, které se zabývají evropskými projekty. Pozadu nezůstává ani komerční sféra.

4. Metropolitní univerzita v Liberci je regionálním střediskem MUP v Praze, spolupracují tato střediska? Máte vlastní pedagogy, nebo pedagogové z Prahy dojíždí?

Jsme střediskem, které spolupracuje s pedagogy z Prahy nejvíce z našich regionálních středisek. Nicméně na našem středisku přednášejí i pedagogové z regionu, zejména odborníci.

5. Z čeho se skládají přijímací zkoušky?

Přijímací řízení do kombinovaného studia probíhá bez přijímacích zkoušek.

6. Je pro studium nutná pokročilá znalost cizího jazyka?

Otázka na znalosti cizích jazyků je snad nejčastějším dotazem na Dnech otevřených dveří. Povinná výuka angličtiny je jen v bakalářském studiu oboru Veřejná správa. V ostatních oborech si studenti mohou zapsat anglický jazyk jako volitelný kurz. Při studiu jazyka vycházíme z individuálních potřeb studentů.

7. Mají vaši studenti možnost studovat na zahraničních univerzitách?

Ano, i studenti kombinovaného studia mohou využít nabídky studia na našich zahraničních univerzitách.

8. Pořádáte pro studenty nějaké další zajímavé akce?

Naše středisko je výjimečné tím, že pořádá slavnostní zahájení nového akademického roku. V prvním roce jsme odstartovali na Bobové dráze v Janově nad Nisou. Studenti se seznámili s rektorem školy prof. Michalem Klímou a dalšími budoucími pedagogy v netradiční atmosféře, jako je jízda na bobech. Náš druhý rok jsme zahájili v Horském hotelu Ještěd stylovou módní přehlídkou. Výhodu těchto netradičních setkání spatřujeme v navazování kontaktů mezi našimi studenty. Metropolitní univerzita Praha ve svém středisku v Liberci poskytuje prostor pro budování sítí v rámci regionu i nad jeho rámec.
V rámci spolupráce s Eurocentrem v Liberci se naši studenti účastní odborných seminářů a workshopů zabývajících se evropskou problematikou. Potěšilo nás, že o tyto semináře projevili značný zájem a dokonce potvrdili, že vhodně doplňují přednášená témata. 
Liberečtí studenti mají dále možnost zúčastnit se studijní cesty do Bruselu a Lucemburku a řady dalších akcí, které univerzita pořádá.

9. Kde se o vás uchazeči mohou dozvědět?

Uchazeči se o nás mohou dozvědět na Dnech otevřených dveří, které pořádáme pravidelně každý měsíc v našem sídle v blízkosti centra města v Šamánkově ulici. Cenným zdrojem jsou naše webové stránky www.mup.cz, kde najdou vždy aktuální informace o všech plánovaných akcích.

Přidáno: 20.03.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.