Metropolitní univerzita Praha - univerzita pro Česko i Evropskou unii

Metropolitní univerzita Praha - logo

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří mezi nejstarší soukromé vysoké školy v ČR.

O školu je mezi uchazeči o vysokoškolské studium velký zájem. V posledních letech přijímáme kolem 1 000 nových studentů ročně a v akademickém roce 2008/2009 naše univerzita dosáhla celkového počtu více než 4 200 studujících. Své studijní obory nabízí jak v Praze, tak i v regionálních univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové.

Zájemci o studium si mohou vybírat celkem ze sedmi bakalářských, pěti magisterských a jednoho doktorského oboru. MUP je soukromou univerzitou pro Česko i Evropskou unii, která jako jediná v ČR nabízí kompletní vysokoškolské studium na bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia v oblasti Mezinárodních vztahů a evropských studií jak v češtině, tak i v angličtině v rámci oboru International Relations and European Studies.

Vědecké aktivity MUP

V roce 2005 vzniklo při MUP Centrum pro studium Středního východu, které pravidelně pořádá diskusní kulaté stoly, semináře a konference, dále na MUP vyvíjí své odborné aktivity Ce

Metropolitní univerzita

ntrum pro filosofii, Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví nebo Centrum pro bezpečnostní studia. Všechna tato centra se zaměřují na řešení vědeckých grantů, pořádání odborných seminářů, workshopů, diskuzí u kulatého stolu nebo mezinárodních konferencí.

Jazykové zkoušky

V rámci jazykové výuky umožňuje univerzita přípravu na vykonání zkoušek pro udělení mezinárodního certifikátu v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině.

Studijní pobyty v zahraničí

Metropolitní univerzita Praha je soukromou vysokou školou, která nabízí každoročně svým studentům největší nabídku pro studium v zahraničí v rámci programu Erasmus. Více než 80 našich studentů může strávit jeden nebo dva semestry v zahraničí na univerzitách ve Velké Británii, Nizozemí, Španělsku, Německu, Itálii, Belgii, Francii a Švédsku. Metropolitní univerzita Praha - ŽižkovDále nabízíme svým studentů možnost strávit akademický rok na univerzitách v USA, Kanadě, Jižní Koreji, Taiwanu nebo Rusku. MUP umožňuje řádné studium i zahraničním studentům, kteří mohou navíc na katedře jazyků navštěvovat kurzy češtiny pro cizince. Od roku 2008 mohou naši studenti cestovat do zahraničí i za účelem pracovních stáží.

Škola bez bariér

MUP je od roku 2003 "Školou bez bariér", která vytváří vhodné studijní podmínky pro své studenty s tělesným postižením. V roce 2005 jsme pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma v rámci "Programu pomoci studentům se zdravotním postižením" otevřeli studijní a relaxační Denní centrum pro tělesně handicapované studenty z pražských vysokých škol. V současné době studuje ve všech studijních oborech MUP více než 60 studentů s tělesným postižením.

Více informací o Metropolitní univerzitě Praha najdete na adrese www.mup.cz.


Metropolitní univerzita Praha vás zve na Dny otevřených dveří.

Kde:
- budova MUP na Žižkově, Prokopova 16, Praha 3, učebna č. 302

Kdy:
- v 17 hodin

Termíny Dnů otevřených dveří:
- 25. 2. 2009
- 25. 3.2009
- 22. 4.2009
- 20. 5.2009
- 17. 6.2009
- 1. 9.2009
- 22. 9.2009.

Přidáno: 20.02.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.