Metropolitní univerzita Praha pořádá konferenci LINGUA TERMINOLOGICA

Metropolitní univerzita Praha - logo

Praha, 19. března 2010 - Centrum anglofonních studií, Centrum jazykového vzdělávání a Katedra asijských studií při Metropolitní univerzitě Praha (MUP) pořádá ve čtvrtek 25. března mezinárodní konferenci LINGUA TERMINOLOGICA (Odborný jazyk). Konference se zaměří převážně na současné trendy ve výuce odborného cizího jazyka. Příspěvky vystupujících pojednají jak o různých aspektech odborné komunikace, tak o metodických postupech, které lze uplatnit při výuce odborného jazyka.

Cílem konference je umožnit odborníkům Metropolitní univerzity Praha a pozvaným hostům z odborných akademických kruhů z České republiky i zahraničí prezentovat různé pohledy na fenomén odborného jazyka – lingua terminologica. Výzkumu a definování pojmu „odborného jazyka“ je již po desítky let věnována velká pozornost, lze však konstatovat, že do současné doby nebyla tato jazyková oblast dostatečně definována.

Společný úvod konference zahájí prof. Vlasta Winkelhöferová, která ve svém příspěvku bude hovořit na téma “Vývoj japonské odborné terminologie od minulosti do současnosti”. Dále bude konference rozdělena do několika jazykových sekcí, které budou probíhat paralelně. Zájemci mohou navštívit odborné přednášky v následujících sekcích: sekce asijských jazyků, sekce anglického jazyka, sekce českého jazyka, sekce francouzského jazyka, sekce německého jazyka, sekce ruského jazyka a sekce španělského jazyka.

Sekce asijských jazyků pojedná o historii vývoje odborné japonštiny, zamyslí se nad vývojem vietnamského odborného jazyka a nad vlivem jiných cizích jazyků. Součástí této sekce je i analýza role indonéštiny jako politického jazyka, zmíněna bude také problematika literárního překladu staré japonské poezie do různých evropských jazyků.

V rámci sekce anglického jazyka se přednášející budou zabývat terminologickými problémy, problematikou distančního vzdělávání, analýzou akademické opory jazykové teorie ve vztahu k odbornému jazyku a původem, významem a užíváním několika vybraných neobvyklých slov.

Sekce českého jazyka nabídne zamyšlení nad možnostmi jazykového korpusu pro výuku češtiny jako cizího jazyka a neopomene ani terminologii jmenné flexe a možnostmi jejího využití ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Tato sekce nabídne také příspěvek, který je věnován odbornému diskurzu v nemateřském jazyce, a to na modelu češtiny v roli cizího jazyka.

Sekce francouzského jazyka nabízí ve všech svých příspěvcích efektivní metody výuky odborného jazyka, ať už z pohledu potřeb uživatelů odborného jazyka, jako jsou např. úředníci evropských institucí a zaměstnanci státní správy, nebo z perspektivy metodických postupů, jimiž lze stimulovat ústní projev při výuce odborného jazyka.

Sekce německého jazyka se zaměří na problematiku anglicko-německé interference a na specifika odborných textů.  Tato sekce představí také výukové cíle mezinárodního projektu - online kurzu němčiny pro studenty strojního inženýrství, zabývat se bude také didaktickými přístupy a obsahem výuky odborného jazyka na základě materiálů určených pro přípravu na „Evropský hospodářský pas.“

Sekce ruského jazyka nastíní možnosti stabilizace didaktických metod při výuce odborného překladu, představí změny výuky ruštiny na středních školách a přinese zamyšlení nad nezbytností vymezení a rozpracování nových studijních disciplin a tvorby odpovídajících učebních materiálů.

Sekce španělského jazyka nabídne prezentaci metodických postupů, které lze uplatnit při práci se slovní zásobou při četbě autentických odborných textů, a zanalyzuje variabilitu odborného jazyka.

Úvod konference bude zahájen v českém jazyce, jednotlivé sekce budou vedeny v jazycích dle programu.

Konference se koná ve čtvrtek 25. března v budově Metropolitní univerzity v Praze na Jarově (Učňovská 100/1, Praha 9 – Jarov). Registrace účastníků bude probíhat od 8:50 h, začátek konference je naplánován na 9:20 h.

Kontakt:
Mgr. Irena Dominiková
Centrum anglofonních studií MUP
dominikova@mup.cz

Přidáno: 22.03.2010, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.