Metropolitní univerzita Praha otevírá nové perspektivní obory

Metropolitní univerzita Praha - logo

Zájemci o studium mohou stále podávat přihlášky na Metropolitní univerzitu Praha, která patří mezi nejstarší soukromé vysoké školy v České republice. Letos univerzita rozšířila svoji nabídku o dva nové obory a také o jednoleté denní studium angličtiny pro čerstvé maturanty.

Nově se mohou zájemci hlásit na dva nové magisterské obory. Jedná se o Anglofonní studia a Asijská studia a mezinárodní vztahy.

Anglofonní studia

Vedle již otevřeného bakalářského oboru Anglofonní studia zahájí Metropolitní univerzita od října tentýž obor v magisterském stupni. Metropolitní univerzita - studentiAbsolventi tohoto oboru získají jazykové kompetence v angličtině na velmi pokročilé úrovni jak v mluveném, tak i písemném projevu. Podstatnou část studia připravujícího odborníky na anglofonní země tvoří předměty, které jsou orientovány nejen na politický, kulturní a sociální vývoj USA a Velké Británie, ale i na studium dalších zemí anglofonního světa a jejich postavení a úlohu v současném mezinárodním systému (Kanadu, Austrálii i anglicky mluvící země Asie a Afriky).

„Absolventi oboru se stanou odborníky na oblast zemí anglofonního světa s rozsáhlými znalostmi mezinárodních vztahů, kulturně historických souvislostí a reálií jednotlivých anglicky mluvících zem. Uplatní se  např. na zastupitelských úřadech, ve státním i soukromém sektoru, v médiích a diplomatických službách“, řekla Irena Dominiková,  tajemnice oboru.

Asijská studia a mezinárodní vztahy

Také obor Asijská studia a mezinárodní vztahy nabízí zajímavé příležitosti.
„Obor Asijská studia a mezinárodní vztahy vznikl především jako reakce na rostoucí poptávku po odbornících na asijskou problematiku s tím, jak roste ekonomická a tím pádem i politická váha Asie a hlavně její pacifické oblasti. Vše nasvědčuje tomu, že 21. století bude stoletím Asie. I proto nabízíme dvě teritoriální zaměření, konkrétně na východní Asii a jihovýchodní Asii. Jako takový je v Česku náš obor svým pojetím jedinečný“, řekl garant oboru Mgr. Tomáš Petrů, Ph.D.

Pomaturitní studium angličtiny

Metropolitní univerzita Praha nabízí maturantům od akademického roku 2009/10 jednoleté denní pomaturitní studium angličtiny. MUP StrašniceČerství maturanti tak získají status studenta a veškeré s ním související výhody. Pomaturitní studium se skládá z intenzivních dvousemestrálních kurzů, které studentům umožní získat velmi dobrou znalost anglického jazyka. Absolventi těchto kurzů obdrží Certifikát MUP a budou připraveni na úspěšné složení mezinárodně uznávaných zkoušek PET, FCE a CAE.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. (MUP) vznikla v roce 2001 a v dnešní době má přes 4000 studentů. Univerzita nabízí kompletní vysokoškolské studium na bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia a své studijní obory vyučuje jak ve svém sídle v Praze, tak v regionálních univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Zájemci o studium si mohou vybrat celkem ze sedmi bakalářských oborů, šesti magisterských oborů a jednoho doktorského oboru, který lze studovat v češtině i v angličtině.

Více informací naleznete na www.mup.cz

Přidáno: 07.07.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.