Metropolitní univerzita Praha otevírá magisterský obor Politologie

Metropolitní univerzita Praha - logo

Metropolitní univerzita Praha získala akreditaci nového navazujícího magisterského oboru Politologie. Tento obor bude otevřen od akademického roku 2011/2012 v prezenční i kombinované formě studia. Na otázky odpovídal PhDr. Jan Bureš, Ph.D., vedoucí katedry politologie a humanitních studií a zároveň prorektor pro pedagogické záležitosti na MUP.

Metropolitní univerzita Praha otevírá od října nový magisterský obor Politologie. Pro koho je obor určen?PhDr., Jan Bureš, Ph.D.

Obor Politologie je určen pro všechny absolventy bakalářského studia ve společenskovědní oblasti, zejména pak pro zájemce nejen o klasickou politologii, ale speciálně také o politiku zemí střední Evropy, na které je náš obor koncentrován.

Liší se nějak tento obor vyučovaný na MUP od stejného oboru na jiných vysokých školách?

Hlavní odlišnost námi koncipovaného oboru Politologie je jeho specializace na politiku v zemích střední Evropy, primárně na země V4 (ČR, SR, Polsko, Maďarsko).

Jaké je zaměření oboru?

Student se vedle klasických politologických disciplín (komparativní politologie, strany a stranické systémy, politická kultura apod.) bude zejména věnovat právě studiu ústavních, politických, stranických či volebních systémů zemí střední Evropy.

Na co je při studiu kladen největší důraz?

Největší důraz je kladen na poznání podobností a odlišností vývoje zemí střední Evropy po roce 1989, na komparativní analýzu jejich současných politických systémů, které jsou studovány i v kontextu širšího historického vývoje těchto zemí ve 20. století.

Jaké znalosti musí mít studenti, kteří se hlásí na obor Politologie?

Na tento obor se může hlásit student, který úspěšně absolvoval jakýkoli bakalářský obor, nicméně velkou výhodou je znalost historických, politických a kulturních reálií zemí střední Evropy v 19.-20. století. Student by měl znát základní politologické teoretické koncepty, měl by mít základní znalosti v oblasti komparací politických systémů, moderních dějin 19. a 20. století, českého politického systému a přiměřeně se orientovat v otázkách politického vývoje současné střední Evropy.

Mohl byste charakterizovat absolventa tohoto oboru? V čem se stane odborníkem?

Náš absolvent získá vedle politologického vzdělání i poměrně hluboký přehled v řadě společenskovědních, zejm. politologických oborů (politické teorie a komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů), respektive komplexní společenskovědní vzdělání vztahující se k prostoru střední Evropy. Absolvent bude nejen schopen analyzovat domácí i mezinárodní politické procesy (včetně schopnosti analyzovat role jednotlivých aktérů v takovýchto procesech), současně je dokáže synteticky propojit v kontextu celospolečenského a dějinného vývoje, což následně umožní kvalitnější a hlubší pochopení zkoumané problematiky, jakožto i efektivnější zpracování a využití takové analýzy.

Takový absolvent pak bude mít celou řadu možností uplatnění – od vědecké profilace, přes práci v médiích, v neziskových organizacích, ve veřejné správě či v profesionálním aparátu politických stran, až po poradce či pracovníka institucí EU, NATO apod.

Kdo bude obor na MUP vyučovat?

V oboru politologie budou na MUP přednášet přední odborníci v tomto oboru; převážnou část výuky budou zajišťovat kvalitní profesoři a docenti, některé kurzy potom také odborní asistenti.

Studenti a notebookProbíhá v rámci oboru také jazyková výuka?

Jazyková výuka v tomto oboru neprobíhá, neboť jsme naopak přesvědčeni, že dobrá znalosti (zejm. anglického) jazyka je naopak již podmínkou kvalitního studia v magisterském oboru. Čili předpokládáme, že studenti, kteří k nám budou tento obor přicházet studovat, již budou vybaveni solidní znalostí angličtiny.

Budou moci studenti studovat politologii také na zahraničních vysokých školách, např. v programu Erasmus?

Ano, samozřejmě, v současné době má MUP uzavřeny smlouvy o výměně studentů v rámci programu Erasmus s více než 70 univerzitami, a na většině z nich budou moci studovat i studenti Politologie.

Z čeho se skládají přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky do prezenční formy studia se skládají ze dvou částí:

• test z anglického jazyka
• společensko-vědní test (moderní dějiny, komparace moderních demokracií, politické systémy ČR a ostatních zemí střední Evropy)

Do kombinované formy studia přijímáme bez přijímacích zkoušek.

Přidáno: 26.05.2011, Zdroj: Metropolitní univerzita Praha

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si