Metody efektivního studia

předchozím článku jsem se pokusila načrtnout několik podmínek důležitých pro efektivní učení se, nyní se podívejme na konkrétní metody přispívající ke snadnému a dlouhodobému uchování potřebných poznatků v paměti.

Čtyři fáze učení

1. Motivační – viz článek Podmínky efektivního studia.
2. Poznávací – seznámení se s problematikou, pochopení, co pro vyřešení problému musíme udělat (např. určení, jakými metodami musíme postupovat).
3. Výkonná – pochopení a vyřešení daného problému, osvojení si látky, kterou si potřebujeme pamatovat, a vybudování sítě souvislostí (neučíme se jednotlivá fakta odděleně, ale zasazujeme je do kontextu a získáváme tak ucelený přehled).
4. Kontrolní – prověřujeme, zda jsme vše správně pochopili, zda jsou teoretické poznatky aplikovatelné na praktické situace, zda si vše správně pamatujeme.

Práce se studijním materiálemknihy

Na začátku se rámcově seznamte s tím, co se vlastně budete učit. Prolistujte si učebnici, přečtěte si názvy kapitol a projděte si stručná shrnutí jednotlivých oddílů. Budete pak lépe vědět, do čeho vlastně jdete. Pokud to jen trošku jde, nestudujte z cizích zápisků. Každý máme jiný způsob zápisu a zdůrazňování informací a z vlastních poznámek se nám bude učit nejlépe. Rozčleňte si text podle vlastního systému, důležité pasáže odlišujte barevně nebo pomocí různých značek (různé typy podtržení, číslování, rámečky, vykřičníky atd.). Budete se tak v textu lépe orientovat, a pokud dodržíte odlišování jednotlivých témat podle barev, uvidíte souvislosti v textu na první pohled. Výzkumy na univerzitách prokázaly, že tam, kde si z jednoduchého černobílého textu studenti po přečtení zapamatovali sotva 32 %, po barevném zvýraznění jim v paměti utkvělo kolem 60 % textu.

Jak pomoci paměti

Nejhorší je učit se zpaměti něco, čemu vůbec nerozumíme. Základem učení by mělo být pochopení problému a uspořádání znalostí, s tím jde všechno mnohem lépe. Musíme-li si zapamatovat dlouhé seznamy událostí nebo jmen, mohou nám práci usnadnit různé mnemotechnické pomůcky (tj. grafické a slovní konstrukce umožňující propojovat informace do celků). Nejjednodušší pomůckou je rozvržení si informací do logických celků a zdůraznění souvislostí mezi nimi. Myšlenková mapa: potřebujete velký papír, pastelky nebo barevné fixy a čas. Na papír umístěte klíčové body problematiky a propojujte je podle souvislostí. Hlavní body doplňte pododdíly rozvíjejícími daný problém. Grafické znázornění vám jednak pomůže uspořádat si myšlenky, jednak usnadní zapamatování tím, že si nevybavujeme jednotlivé informace, ale celou myšlenkovou mapu. Více o tvorbě a historii myšlenkových map najdete na portálu Zpaměti.cz.

Vytváření příběhu: vhodné nejen pro studium na sebe navazujících událostí, které si snáze zapamatujeme jako příběh, ale i pro učení vzájemně nesouvisejících pojmů (jména osob, názvy literárních děl). Sepište si skupinu výrazů pod sebe a pokuste se je propojit nějakým příběhem vycházejícím z jejich podoby. Ze základní školy si všichni pamatujeme říkanku usnadňující zapamatování obojetných hlásek (BeFeLeMe Pes Se VeZe).

Metoda místa: představte si nějaké důvěrně známé místo (vlastní pokoj, ulici) a zaplňte ho symboly informací, které potřebujete podržet v paměti (např. symbolem podepsání mírové smlouvy může být bílá vlajka a pero). Jednotlivé informace pak spojujte v pořadí tak, že procházíte představovaným prostorem a sbíráte symboly v určitém pořadí. Pokud si současně vybavujete oblíbenou melodii a postupujete v jejím rytmu, vše se ještě usnadní.

Drobnosti, které mohou pomoci

Zkuste si látku číst nahlas: Vedle zrakových tak zapojíte i sluchové vjemy.
Přehrajte si divadlo: Zdramatizujte si vytvořený příběh, propojte jednotlivé události a informace s pocity.
Trénujte mozek: Vyhoďte diář a nezapisujte si všechno do mobilu. Trénujte svou paměť tím, že se pokusíte úkoly na příští dny a týdny jednoduše pamatovat. Uvidíte, že si snáze vzpomenete nejen na narozeniny rodičů, ale také na učební látku. Vyzkoušejte některou z mnoha metod trénování paměti. Dostačující seznam pro začátek najdete na webových stránkách Zpaměti.cz.

Nezapomeňte na opakování

Projděte si na začátku každého dne již naučenou látku, ulehčíte tak její zakotvení v dlouhodobé paměti.

Metoda PQRST

Mírně krkolomné názvy metod jsou složeny z počátečních písmen učebních postupů založených na organizaci učiva pomocí kombinace získávání informací, pokládání si otázek a testování, zda jsme si vše správně zapamatovali.

Prewiew – přehled
Question – otázka – vytvořte si otázky z názvů kapitol a oddílů
Read – čtení – pokuste se zodpovědět si položené otázky
Self-recitation – opakování si – uložte si informace do paměti
Test - zkouška
Metoda SQ4R
Tato metoda se liší zejména tím, že po přečtení textu nepřikročíme ihned ke snaze zapamatovat si ho, ale nejprve o něm uvažujeme.
Survey – prozkoumání
Question – otázka
Read – čtení
Reflect –  přemýšlení
Recite – hlasité opakování
Review – rekapitulace

Více o těchto metodách najdete v článku Jak se učit, přitom se soustředit a něco se naučit?

Přidáno: 08.02.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Tereza Dědinová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.