Metody dalšího vzdělávání

Kvalita vzdělávacího kurzu je přímo závislá na metodě, kterou lektor k výuce využívá. Záleží především na tom, jaký má účastník vliv na předávaný obsah a jakým způsobem rozhoduje o samotném procesu učení. Současní účastníci se nespokojí se suchými přednáškami, žádají více interaktivity a osobního přístupu.

Dosud nejrozšířenějším způsobem předávání poznatků byla přednáška. Formou přednášky se obvykle předávají praktické informace nebo teoretické znalosti. Hodnotu této formy vzdělávání může případně zvýšit následná diskuze mezi přednášejícím a účastníky. V ní si posluchači mohou nechat vysvětlit případné nejasnosti nebo naopak prezentovat vlastní názor na řešení problému. Většina přednášek je postavena tak, že účastník má na obsah i proces samotného učení minimální vliv. Díky této metodě sice může lektor prezentovat velký počet strukturovaných informací, měl by však vždy přihlížet k tomu, že člověk není schopen udržet koncentraci po delší dobu, a podle konkrétní situace volit i vhodný přístup.

Metoda, která může účastníkům kurzu daleko lépe přiblížit daný problém, se nazývá názorné vyučování. Jde o formu vhodnou zejména pro předávání prakticky uplatnitelných znalostí a dovedností. Aby si účastníci kurzu mohli vytvořit jasnou představu, vzdělává je lektor za pomoci praktické demonstrace. K tomu jim může napomoci i stále se zdokonalující audiovizuální technika. Příklady? Každá větší autoškola disponuje trenažérem, účastníci jiných kurzů pak čím dál častěji přicházejí do kontaktu se specializovanými počítačovými programy.

Oblíbenými vzdělávacími metodami jsou i hraní rolí a modelové situace. Účastníci kurzu, který využívá těchto metod, jsou většinou požádáni, aby se vcítili do určité role. Následně jim lektor představí konkrétní situaci. Většinou před nimi leží pracovní nebo komunikační problém, který musí na základě komunikace ve skupině vyřešit. Mají tak možnost poznat nejen nové, pro ně neznámé interpersonální vztahy, ale učí se využívat i různé způsoby vyjednávání a na základě těchto poznatků urovnávat případné střety.

Ještě blíže k praxi má metoda řešení případových studií (neboli case study). Lektor, který vzdělává účastníky kurzu touto formou, vytvoří představu konkrétního problému. Kromě podrobných informací však účastníci dostanou i seznam úkolů, které by měli vyřešit a dojít k žádanému cíli. Na rozdíl hraní rolí není cílem lektora zdokonalit vzájemnou komunikaci účastníků, ale donutit je efektivně řešit problémy. Někdy je řešení problému ponecháno na jednotlivci, jindy se účastníci shluknou do malých skupin. Případové studie lze přirovnat k workshopu. Zatímco problémy předkládané ve workshopu jsou většinou komplexnější a předpokládá se, že výsledná práce několika skupin účastníků bude ihned využitelná v praxi, případové studie řeší zaměstnanci a zaměstnavatelé, kteří se snaží obecně zefektivnit fungování firmy.

Samostatný přístup účastníků dalšího vzdělávání předpokládá i další metoda - simulace. Zakládá se na podrobném scénáři, podle něhož by měli účastníci postupovat, a vyřešit tak na základě pečlivě promyšlených rozhodnutí konkrétní problém.

Nejmodernější metoda, kterou kvůli její náročnosti v současné době využívají především specializované vzdělávací společnosti, je zaměřena zejména na potřeby zaměstnavatele. Před účastníka takzvaného assessment centre je předložena celá řada různě obtížných úkolů a problémů, zejména praktického rázu, které mají povahu každodenní práce. Účastník a potenciální uchazeč o danou pracovní pozici se tak dozví, kde má svá slabá místa. Pro zaměstnavatele je pak tato forma školení ideální zejména v případě, kdy potřebuje zjistit, jaký adept je na danou pracovní pozici nejvhodnější. Druhou formou této metody je development centre, průběh samotného školení je prakticky totožný. Zatímco první varianta slouží pro výběr uchazečů, kteří zatím ve firmě nepracují, development centre má za úkol prověřit schopnosti zaměstnance, který pracuje ve firmě na nižší pozici nebo se doposud jinak specializoval.
fut

Článek vznikl v rámci projektu FUTURA, který je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a hlavním městem Praha. Projekt realizuje Respekt o.p.s.

Přidáno: 18.01.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.