MEC: Zastavme pokles znalostí žáků

Moravská Ostrava (5. 1.2009) Zastavit pokles znalostí žáků základních a středních škol v příhraničních regionech České a Slovenské republiky si klade za cíl projekt Metodického a evaluačního centra (MEC) Ostravské univerzity v Ostravě (OU). Partnerem projektu je vedle OU také Univerzita Konštantína Filozófa v Nitre. Projekt nese název Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj a realizuje se na teritoriu Moravskoslezského, Žilinského, Trenčianského a Trnavského kraje v době od září 2008 do srpna 2011.

„Kromě testování znalostí a měření relativního přírůstku znalostí sleduje projekt i širší sociální souvislosti vycházející z Genia loci (tedy specifické atmosféry)  této příhraniční oblasti,“ řekl ředitel MEC Martin Malčík.  Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, dále státním rozpočtem České a Slovenské republiky.

Příhraniční regiony České a Slovenské republiky jsou si v mnohém podobné, postupně se kulturně ovlivňovaly, což mělo vliv na vzdělávání a v následné vazbě na trh práce. Rozdělení Československa roku 1991 roztrhlo existující vazby a tím způsobené problémy zvolna narůstají. Nebudou-li řešeny, mohlo by to vést ke stále většímu zaostávání přeshraniční oblasti.

„Efektivnost celého vzdělávacího systému na obou stranách hranice je na nízké úrovni. Situaci v počátečním vzdělávání ilustruje výzkum OECD  PISA a IEA TIMMS 2008. Vyplývá z něj, že znalosti žáků ZŠ a SŠ v regionu jsou v některých oblastech hluboko pod evropskými průměry,“ dodal Malčík.

Projekt se snaží najít příčiny nízké úrovně vzdělání žáků příhraničních regionů a novými přístupy je vylepšit. Usiluje také o zvyšování úrovně kvality škol, pedagogů, ale také o nastavení podmínek k posílení konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů.

MEC například po vstupním i výstupním testování  úrovně znalostí zhruba 12 tisíc žáků příhraničních regionů identifikuje problémové body ve vzdělávání, navrhne změny ve způsobu výuky a zavede je do vzdělávacího procesu. Vyškolí asi 800 učitelů. Uspořádá tři konference. Srovná výsledky testování mezi školami navzájem.

Více na www.mecops.cz.

Autorka: Hana Jenčová

Přidáno: 05.01.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si