Manažerská hra jako vysoce efektivní i zábavný způsob výuky

Soukromé střední školy EDUCAnet podporují projektové vyučování

Nestátní střední školy sítě EDUCAnet pořádají každoročně projekt „Manažerská hra“, který studentům umožňuje získat v rámci výuky základní znalosti a dovednosti, které jsou nutné při zakládání a řízení firmy či společnosti. Projektu se účastní jak studenti a vyučující, tak spolupracující odborníci z řad manažerů, daňových, marketingových aj. specialistů, kteří žákům zprostředkovávají pohled z praxe.

Studenti nejprve formou přednášek a seminářů získají základní znalosti a přehled o podmínkách a požadavcích při zakládání firmy v oblastech, jako jsou daně a účetnictví, právo, marketing či lidské zdroje. Setkají se také s manažery společností a seznámí se s jejich praktickým pohledem na podnikání a řízení firmy. Následně skupina studentů vypracuje podnikatelský plán, který je na závěr prezentován před odbornou porotou složenou z partnerů a zástupců školy. Hodnocení probíhá dle měřítek a požadavků obdobných u bank a investičních společností, důraz je kladen na profesionalitu prezentace, kvalitu plánu, jeho proveditelnost či invenci. Vítězný projekt je ohodnocen certifikátem pro žáky a věcnými cenami.

Sítě škol EDUCAnet, které kladou důraz na moderní, inovativní a maximálně efektivní výchovně-vzdělávací metody a formy, naplňují tímto projektem jednu z důležitých zásad učení obecně, a tou je propojení teorie a praxe s důrazem na samostatnou práci žáků, kterým je však poskytnut kompletní informační servis. Projekt probíhá v rámci volitelného předmětu ekonomie a management, studenti tedy nejsou do ničeho nuceni a účastní se ho pouze ti, kteří mají opravdu zájem.

EDUCAnet je síť šesti moderních a dynamicky se rozvíjejících soukromých středních škol postavených na principech vzdělání 21. století, tvoří ji gymnázia a SOŠ v Praze, Kladně, Českých Budějovicích, Brně a Ostravě a SOŠ v Pardubicích. Tyto vzdělávací instituce nabízejí v denní i dálkové formě studijní obory gymnázium a informační technologie, v Pardubicích je vedle informačních technologií realizován také studijní obor ekonomika a podnikání. Veškeré obory jsou ukončeny maturitou.

Tadeáš Páleníček z pražského gymnázia EDUCAnet, který se svým spolužákem Davidem Zahradnickým vytvořil vítězný projekt minulého ročníku hry, hodnotí svou účast: „Musím říct, že jsem se do projektu zapojil velice rád. Tato forma výuky se mi moc líbí, člověk pozná lidi z různých profesí, seznámí se s jejich znalostmi i zkušenostmi, osvojí si důležité informace z různých oblastí a pak to vše zkouší prakticky aplikovat při tvorbě vlastního podnikatelského plánu. Právě to propojení teorie a praxe, přemýšlení o tom, jak to udělat, aby to v reálu fungovalo – v našem případě se jednalo o projekt otevření malé restaurace na studentské koleji – to pro mě osobně byla dost výzva. Myslím, že pro nás všechny, co jsme se zúčastnili, to bylo opravdu hodně přínosné a taky nás to moc bavilo.“

Společnost EDUCAnet, a. s. úspěšně provozuje síť šesti soukromých středních škol po celé ČR. Primárním cílem společnosti je prostřednictvím moderních výchovně-vzdělávacích metod a forem s intenzivním využitím IT technologií poskytnout žákům kvalitní a relevantní vzdělání a komplexně rozvinout jejich osobnost tak, aby úspěšně dostáli nárokům a požadavkům společnosti 21. století.

Přidáno: 11.02.2011, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.