Mám na to? Psychometrie vám odpoví?

Už jste někdy na pohovoru kreslili stromy? Možná by to pro mnohé bylo zábavným vytržením z poněkud stresujícího průběhu pohovoru, u kterého se ani neskrývá, jak jsou měřeny a váženy vaše dobré i špatné stránky, popřípadě to, co dotyčná společnost požaduje za žádoucí či hodné vyvarování. V současnosti se ale personalisté uchylují k přímějším a ještě jednodušším metodám, jak se dostat na kloub vašemu pracovnímu a osobnímu já. V západním světě a pomalu i v České republice se oblíbeným nástrojem stala tzv. psychometrie (nebo psychometrika) – podle výsledků celoevropského průzkumu společnosti cut-e ji používá o něco méně než polovina českých personalistů.

Oproti našim západním sousedům jde stále o nízké číslo, nicméně dá se očekávat, že za několik nemálo let se psychometrie stane pomůckou většiny výběrových řízení – zejména na manažerské, úřednické a specializované profese.  

Ať žijí dotazníky

Pokud jste se během více kolového pohovoru museli prokousávat poněkud vlezlými dotazy zkoumajícími vaši připravenost pracovat do roztrhání těla bez ohledu na okolnosti a zjišťující úroveň vaší komunikativnosti a touhy zabývat se v průběhu dne deseti a více pracovními úkoly – pak jste se s psychometrií v nějaké formě už setkali.

Úkolem a smyslem psychometrie je odhalit profesní předpoklady, motivace a schopnosti uchazečů o práci a poskytnout tak personalistům pokud možno objektivní představu o tom, nakolik se vyplatí dotyčnou osobu zaměstnat. Psychometrie by současně měla umožnit předpovědět výkonnost potenciálního zaměstnance. Nespornou výhodou této metody je značná úspora času (zejména personalistova).

Osobnost a schopnosti

V zásadě lze nejčastěji používané dotazníky rozdělit do dvou základních kategorií:

Osobnostní testy: nekladou si za cíl proniknout do hlubin osobnosti ve všech jejích aspektech, pátrají po motivaci a hodnotí tzv. klíčové pracovní kompetence, mezi něž patří například schopnost řešení problémů, komunikativnost, rozhodnost, ochota učit se a nést zodpovědnost apod.
Počítá se s tím, že tyto kompetence se s vývojem osobnosti mohou měnit – např. tam, kde dnes někoho motivuje touha po uznání a finanční odměna, může časem nastoupit potřeba rozmanitých a zajímavých úkolů.

Podobně podle personalistky Martiny Řechtáčkové se během let mění priority zaměstnanců – tj. to, co je v konkrétní práci drží: „Motivace se mění se zaměstnáním, se situací, s rozpoložením a čímkoliv jiným. Když člověk odchází z práce, kde bylo špatné pracovní prostředí a špatný tým, tak se to v našich testech viditelně projeví tak, že pracovnímu kolektivu a přátelské atmosféře připisuje uchazeč velkou váhu.“

Několik typických otázek z osobnostních testů:

  • Jsem velmi zaměřený/á na dosažení výsledků
  • Rád/a poznávám nové lidi
  • Jsem velmi hovorný/á
  • Společnost by měla nabízet příjemnou pracovní atmosféru
  • Mimořádné výsledky si zaslouží finanční ocenění
  • Rád/a dělám smysluplnou práci
  • Rád/a si kladu náročné cíle

Podle toho, kolik bodů z omezeného počtu přidělíte jednotlivým tvrzením, zhodnotí personalista vaše priority a motivace.

Testy schopností: podle požadavků na cílovou pozici zkoumají úroveň logického myšlení, prostorové představivosti apod. V jejich rámci budete např. počítat roční zisk firmy dle zadaných parametrů nebo prokazovat schopnost správně analyzovat a vyhodnotit psané informace.
Jde o tzv. „tvrdé dovednosti“ – jasně stanovené správné a špatné odpovědi, počítá se s tím, že vaše schopnosti se v průběhu let nijak razantně nemění (počítání vám buď jde, nebo ne, procvičování vám (minimálně dle představy tvůrců testů) nijak zvlášť nepomůže).

Vždycky jsme na tenkém ledě

"Psychodiagnostické metody včetně psychometrických technik jsou v rukou oprávněného uživatele a odborníka cenným prostředkem k poznání psychiky a osobnosti člověka. Používají-li jich však osoby, které k tomu nemají příslušnou kvalifikaci a nerespektují etický kodex příslušného povolání, vzniká vážné nebezpečí, že budou poškozeny buď šetřené osoby, nebo instituce, v jejichž zájmu se vyšetřování koná."
Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

Rostoucí oblíbenost psychometrie s sebou nutně přináší rizika, která většinou vyplývají z nekvalifikovaného používání psychometrických nástrojů.

Sami si snadno dokážete představit, že pokud vaše osobnostní testy dostane do rukou rádoby akční polovzdělanec s fixními představami nahrazujícími vhled do problému a zkušenosti, může je vyhodnotit naprosto nevhodně. K újmě tak přijdete nejen vy jako uchazeči o práci, ale také firma, která odmítne vhodného zaměstnance (popřípadě bude muset výběrové řízení do půl roku opakovat, protože jí nespokojený nováček uteče).

Nemilá je i skutečnost, že pokud vás na základě psychometrie odmítnou na prvním pohovoru (ať už oprávněně, nebo ne), může to nepěkně a mnohdy zbytečně zasáhnout vaše sebevědomí.

A nikoli na posledním místě: nejúčinnější je psychometrie, když se s ní setkáte poprvé – s rostoucím počtem testování roste vaše schopnost stylizace a ochota se jí dopouštět.

Více o psychometrii:  Psychometrika jako psychologický obor, Náhled do psychometrických testů používaných ve výběrovém řízení

Přidáno: 26.10.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Tereza Dědinová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.