Magdalena Kožená zakládá nadační fond na podporu základních uměleckých škol

Vzdělání

Je třeba si české ZUŠ hýčkat,“ říká Magdalena Kožená a zakládá pro ně nadační fond.

Světoznámá česká mezzosopranistka Magdalena Kožená se rozhodla osobně podpořit základní umělecké školy v České republice. Založila nadační fond, který v rámci cílených aktivit napomůže zviditelnění tohoto unikátního systému uměleckého vzdělávání, dalšímu růstu uměleckých talentů a podpoří ZUŠ v jejich nadstavbových aktivitách. Poslání a plány fondu budou slavnostně představeny na donátorském galavečeru v Rudolfinu 26. února 2016. „Magdalena je nejen vynikající umělkyní, ale především vnímavou osobností. Její nadační projekt velmi přesně cílí do oblasti vzdělávání, která si zaslouží plnou pozornost celé společnosti,“ oceňuje nadační ideu slavné pěvkyně generální ředitel České filharmonie David Mareček, který se stal spolupatronem projektu.

V České republice funguje 488 základních uměleckých škol, ve kterých studuje 247 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. V letech 1961–1990 nesly název lidové školy umění. „Zušky“ jsou natolik tradiční součástí naší kulturní identity, že jsou chápány společností jako zcela samozřejmé. Pěvkyně Magdalena Kožená, neúnavná propagátorka české kultury v zahraničí a maminka tří dětí, má však díky mezinárodnímu srovnání jiný pohled: „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.

Cílem nadačního fondu je proto systém vzdělávání poskytovaný českými základními uměleckými školami chránit, podpořit a upozornit širokou veřejnost na jeho jedinečnost. ZUŠ totiž tvoří výjimečné prostředí nejen pro vyhledávání, rozvoj a podporu dětských talentů, ale i pro rozvíjení kulturnosti široké veřejnosti obecně. Fond bude podporovat ZUŠ při vytváření vlastních komunitních projektů a plánuje též cílenou pomoc mladým talentům, např. díky mentorům K dalším nadačním aktivitám bude také ve spolupráci s krajskými koordinátory a Asociací ZUŠ ČR patřit cílené oslovení všech ZUŠ a motivovat je k zapojení do kreativní prezentace ZUŠ ve veřejném prostoru prostřednictvím celostátního happeningu.

Startovní společenskou událostí nadačního fondu bude slavnostní galakoncert ve Dvořákově síni Rudolfina 26. února, kde Magdalenu Koženou doprovodí orchestr La Cetra Barockorchester Basel pod taktovkou Andrey Marconiho, část programu se odehraje ve scénickém provedení v režii Ondřeje Havelky. Společně nabídnou atraktivní program vystavěný na kontrastu barokních skladeb a děl současných autorů. Poslání fondu a další jeho plánované kroky zakládajícím donátorům nadačního fondu představí osobně Magdalena společně s Markem Ebenem a správní radou fondu na setkání navazujícím na koncert. „Je mi velkým potěšením vidět tak veliký zájem o tuto myšlenku a setkat se s těmi, kteří ji chtějí podpořit. Věřím, že se nám podaří společně vybudovat smysluplné projekty a zviditelnit význam ZUŠ,“ dodává Magdalena Kožená. Cílem večera je oslovit donátory, které myšlenka fondu zaujala, chtějí o ní vědět více a mají zájem další kroky fondu sledovat. Magdalena Kožená a Andrea Marcon vystoupí bez nároku na honorář, stejně tak moderátor večera Marek Eben se vzdává svého honoráře ve prospěch fondu. Na koncert je ještě možné zakoupit donátorské vstupenky

Zakladatelkou a patronkou fondu je Magdalena Kožená, spolupatronem generální ředitel České filharmonie David Mareček, který je zároveň členem správní rady. Členy správní rady jsou dále David Dittrich, ředitel MFH Concentus Moraviae, Dana Syrová, dlouholetá bývalá ředitelka MHF Struny podzimu, zakladatelka Aficionado, Kateřina Kalistová, náměstkyně ministra kultury, Dana Prudíková, náměstkyně ministryně školství, a Zdena Kachlová, ředitelka Central European Music Agency. Garanty za ZUŠ jsou Vojtěch Fröhlich (ZUŠ Na Popelce, Praha 5) a Pavel Borský (ZUŠ V. Kaprálové, Brno).

Hlavní cíle nově vzniklého fondu jsou:

  1. zviditelnit jedinečný systém ZUŠ a přiblížit jej co nejvíce veřejnosti;
  2. představení ZUŠ jako prostředí pro vyhledávání, rozvoj a podporu dětských talentů;
  3. podpora ZUŠ při vytváření vlastních projektů a při komunikaci s rodiči a veřejností.

Nadační fond Magdaleny Kožené má podporu Asociace základních uměleckých škol ČR (AZUŠ ČR). Koordinací spolupráce byl pověřen člen rady AZUŠ a ředitel brněnské ZUŠ Smetanova Petr Karas, který dodává: „Vznik Nadačního fondu Magdaleny Kožené velmi vítáme a jsme vděčni za tuto podporu naší činnosti. Základní umělecké školy dotvářejí osobnost jedince po stránce estetické i etické, a mají tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání.

Umělecké školství je nenahraditelnou součástí procesu dětského zrání. Kromě výuky uměleckých oborů ZUŠ objevují a pěstují v dětech potenciál osobní tvorby a citlivého uměleckého vnímání, který posléze mohou zúročit v mnoha oblastech svého života. Děti tráví v ZUŠ svůj volný čas dobrovolnou, smysluplnou činností a pravidelnou letitou docházkou rozvíjejí svůj talent postupně a komplexně. Učí se na sobě systematicky pracovat, díky školním projektům získají povědomí o jednotlivých uměleckých oborech. Děti tak získají s uměleckou tvorbou vlastní dlouhodobou zkušenost, což vytvoří celoživotní základ pro jejich vnímání umění. Naučí se prakticky trénovat dovednost a zároveň vyjadřovat skrze umění svoje pocity a emoce.

Základní umělecké školy jsou také první a nejdůležitější institucí, kde získávají nadané děti možnost kvalitně rozvíjet své umění až k vyššímu studiu a profesionální kariéře. Kvalita učitelů často přímo rozhoduje o budoucnosti talentovaných žáků a ne všichni rodiče si mohou dovolit drahé soukromé studium. Ostatně i Magdalena Kožená začínala svou uměleckou dráhu v jedné z Lidových škol umění v Brně.

Více informací na: www.kozena.cz

Autor úvodní fotografie: Petra Hajská

Přidáno: 17.02.2016, Zdroj: Nadační fond Magdaleny Kožené Autor: Silvie Marková

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si