Liška v čele Rady ministrů: Spolupráce a investice do vzdělávání

MŠMT ČR

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška řídil 16. února 2009 bruselské jednání ministrů EU odpovědných za vzdělávání. Program odpoledního zasedání se soustředil na oblast vzdělávání.

„Jednáme zejména na téma tzv. benchmarků, tedy referenčních úrovní vzdělávání, jakými jsou např. počty studentů, kteří předčasně odcházejí ze středních škol, zaměstnatelnost absolventů nebo třeba mobilita studentů EU. Cílem není sestavovat nějaký žebříček evropských států, ale bavit se o tom, kde můžeme postupovat společně,“ uvedl úřadující předseda Rady Ondřej Liška. Jedná se o důležité politické téma, neboť kompetence v oblasti vzdělávání spadají výlučně do působnosti členských států.

Ministři členských zemí EU se vyjádřili ke dvěma hlavním tématům: sdělením pro jarní Evropskou radu a k diskusi o novém strategickém rámci evropské spolupráce ve vzdělávání, jenž je navržen do roku 2020. Ondřej LiškaZa asistence českého předsednictví připravili hlavní doporučení pro jarní Evropskou radu, kde ze své pozice navrhují hlavní možnosti, jak na aktuální ekonomickou situaci zareagovat – zmíněny byly investice do lidského potenciálu, nutné právě pro oživení ekonomiky, a orientace na dovednosti důležité pro uplatnitelnost na trhu práce. Nejužitečnější se v tomto bodě zdají být zejména zkušenosti některých severských členských států EU.

Do popředí se dále dostalo silné téma českého předsednictví – spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů. Ministr Liška pozval své kolegy na neformální oběd, kde otevřeně pohovořili o svých očekáváních týkajících se budoucí desetileté spolupráce – jmenovitě o tom, jaké výstupy by chtěli vidět na konci společné práce, a o tom, čím může evropská spolupráce přispět národním vzdělávacím systémům.

„Posílení spolupráce mezi akademickou sférou a zaměstnavateli je rozhodně téma, které dnes hýbe Evropou v oblasti vzdělávání,“ potvrdil ministr Liška. „Je jasné, že vzdělávání nemůžeme redukovat pouze na dovednost, jak se uplatnit na trhu práce. Ovšem v atmosféře krize a pro prosperitu a sociální soudržnost celé společnosti vůbec je naprosto klíčové, aby vzdělávání bylo natolik flexibilní a adaptabilní na trhu práce, aby bylo co nejméně nezaměstnaných a aby pracovní místa byla co nejkvalitnější.“

Výsledek diskuse ministrů bude reflektován ve strategickém rámci pro období 2010-2020. Ten by měl být schválen ještě během českého předsednictví, a to v květnu 2009 na druhé radě ministrů zodpovědných za oblast vzdělávání.

Přidáno: 17.02.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.