Letní setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny již tradicí!

 

 

Koncem srpna se v Domě zahraniční spolupráce uskutečnilo již 8. společné setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí. Účastníci se seznámili s novými trendy ve výuce češtiny jako cizího jazyka a také s důležitými novinkami Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, který vstoupil do dalších pěti let své existence.

Program oživil svým vyprávěním absolvent lycea v Dijonu režisér Zdeněk Troška. Bohemistickou část zahájil dr. Jiří Nový z FF UP v Olomouci s příspěvkem Certifikovaná zkouška ECL z češtiny pro cizince a dr. Markéta Pravdová, vědecká pracovnice Ústavu pro jazyk český AV ČR, prezentovala knihu Čeština nově od A do Ž. Závěrem vystoupila akademická malířka a spisovatelka Renáta Fučíková, která představila svoji tvorbu, především novou knihu Praha v srdci.

U příležitosti setkání učitelů u krajanů a lektorů vyšlo již 8. číslo elektronického bohemistického časopisu Krajiny češtiny, jehož tématem je 700. výročí narození Karla IV., krále českého a císaře římského, viz odkaz http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/obecne-informace-o-krajinach-cestiny/.

Setkání se zúčastnilo na 80 hostů: učitelé u krajanů, lektoři češtiny a hosté (PhDr. Tomáš Grulich – senátor); představitelé organizací, které se podílí na administraci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí – MŠMT (Mgr. et. Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., náměstkyně ministryně školství), MZV (Ing. Jaroslav Kantůrek, zmocněnec pro krajanské záležitosti) a DZS (Ing. Iva Tatarková, ředitelka DZS).

Náměstkyně ministryně ocenila kvalitní, náročnou a nikdy nekončící práci učitelů a lektorů a jejich důstojnou reprezentaci ČR v zahraničí: „Za sebe i za paní ministryni mohu přislíbit, že se podpoře výuky českého jazyka v zahraničí nepřestaneme věnovat.“

Na přiložené fotografii (autor Jan Rudolf) jsou účastníci setkání v čele se senátorem dr. Tomášem Grulichem, náměstkyní ministryně dr. Danou Prudíkovou, zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti MZV Ing. Jaroslavem Kantůrkem a ředitelkou DZS Ing. Ivou Tatarkovou.


Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. Součástí DZS je také Národní agentura Erasmus+. Informace k programu Erasmus+ naleznete na www.naerasmusplus.cz.

Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz

 

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si