Letní instituty umožňují studium americké kultury a reálií

Praha, 4. prosince 2006 - Komise J. W. Fulbrighta nabízí možnost přihlásit se na letní šestitýdenní instituty amerických studií. Vhodnými uchazeči jsou erudovaní vysokoškolští pedagogové a specialisté připravující studijní osnovy a učebnice, kteří zabudují nové poznatky o daném tématu do své práce. Hlásit se mohou také profesionálové pracující v oboru. Uzávěrka podávání přihlášek je 25. ledna 2007.

V letošní nabídce se nově objevuje Institut žurnalistiky a médií. Jeho programu zahrnuje řadu aktuálních témat, jako je svoboda tisku, vztah médií a veřejného zájmu, právní a etické otázky, přístupy využívané při výuce studentů žurnalistiky, vliv internetu a satelitních televizí apod.

Mezi tématy dalších institutů lze najít americkou politiku a politické myšlení, zahraniční politiku, problematiku náboženské plurality v USA, otázky americké civilizace nebo současnou americkou literaturu. Dva instituty byly vytvořeny speciálně pro univerzitní pedagogy připravující středoškolské učitele a zástupce státní správy zabývající se přípravou pedagogů a výukových programů.

Každý institut obvykle obsahuje zhruba měsíční program přednášek, seminářů a diskusí na univerzitě, doplněný o exkurze k danému tématu a o společenské akce. Ačkoliv program neposkytuje prostor pro samostatnou výzkumnou činnost, k samostatnému studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z celé doby trvání institutu. Účastníci mají volný přístup do univerzitních knihoven, počítačových laboratoří atd.

Veškeré související výdaje včetně ubytování, stravování, cesty, zdravotního pojištění a dokonce i příspěvek na kulturní aktivity a nákup knih a jiných studijních materiálů hradí americká strana. Ta si rovněž vyhrazuje právo konečného výběru žadatelů z jednotlivých zemí, neboť počet účastnických míst na institutu je omezen. Fulbrightova komise může na každý z institutů nominovat jednoho zájemce.

Přednost budou mít ti uchazeči, kteří uvedou jasnou představu o tom, jak získané poznatky uplatní, a kteří neměli zatím možnost v USA dlouhodobě pobývat či studovat. Ideální kandidát/ka je uprostřed profesní dráhy (25-50let), vysoce motivovaný/á s rozsáhlou znalostí oboru.

Podrobnější informace jsou k dispozici na Internetu na www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/fulbrightovy-letni-instituty-americkych-studii.shtml.

Komise J. W. Fulbrighta slaví letos 15 let od svého založení. Komise vznikla dohodou mezi vládami USA a ČR za účelem správy Fulbrightova stipendijního programu v České republice. Tento vládní stipendijní program založený již před 60 lety je nejprestižnějším programem mezinárodních vzdělávacích výměn s USA. Jeho hlavním cílem je na základě vzájemných studijních a vědeckých pobytů zvyšovat porozumění mezi Spojenými státy americkými a jednotlivými partnerskými zeměmi. V letech 1991 až 2006 se programu zúčastnilo 434 českých a 385 amerických stipendistů. Součástí Komise je rovněž poradenské centrum EducationUSA nabízející pomoc všem zájemcům o studium ve Spojených státech. Více informací o aktivitách Komise najdete na stránkách www.fulbright.cz.

Kontaktní osoba:
Andrea Semancová
Koordinátorka programu
Telefon: 222 718 452
E-mail: semancova@fulbright.cz

Přidáno: 05.12.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.