Letní akademie „Umění a veřejný prostor“

Goethe-Institut ve spoluprci s iniciativou NRWkultursekretariat pod od 2. do 8. z 2013 tdenn letn akademii pro kurtory souasnho umn z Estonska, Lotyska, Litvy, Polska, Slovenska, Slovinska, esk republiky a Maarska v revitalizovanm dlnm komplexu Zollverein v Essenu (bude potvrzeno). Zmrem Goethe-Institutu je zprostedkovat aktuln dn na nmeck umleck scn, seznmit astnky letn akademie s nmeckmi kulturnmi initeli i mezi sebou, a pokud mono zaloit dlouhodob partnerstv v kulturn oblasti.

Tmatem letn akademie je souasn umn Spolkov republiky Nmecko, konkrtn Severnho Porn-Vestflska, a loha umn ve veejnm prostoru. Severn Porn-Vestflsko jako nejlidnatj a nejhustji osdlen spolkov zem je vraznm pkladem takzvan strukturln pemny, v n spov nov zpsob dobvn a utven veejnho prostoru, kter zastv vznamnou roli
v kultue i kadodennm ivot.

Mimodn pstup k bvalm prmyslovm objektm, jen pomohl etablovat disciplnu prmyslov kultury, se v dnm jinm nmeckm regionu neprojevuje v takov podob jako prv v Severnm Porn-Vestflsku. Sdlo festivalu umn EmscherKunst a centrum videoartu Nordsternturm jsou dva z mnoha pklad pemny bvalch tnch v a istren odpadnch vod v majky souasnho umn.
Muzejn s RuhrKunstMuseen rozvj a podporuje kulturu v dve tebn a prmyslov oblasti Por. Porn se sna akcentovat umn v mstsk krajin provozem ady sochaskch park napklad v Koln nad Rnem i okol muzea Insel Hombroich v Neussu. Ve Wuppertalu v regionu Bergisches Land je umstn sochask park Waldfrieden, kde stoj dm i etn dla britskho sochae a rektora
Akademie umn v Dsseldorfu Tonyho Cragga. Poteba njak uchopit veejn prostor nen v Severnm Porn-Vestflsku aktuln pouze v poslednch letech. To je viditeln zvlt na nejvt umleck udlosti ve veejnm prostoru, Skulptur Projekte Mnster. Kadch deset let od roku 1977 pedstavuje tato velk vstava dla renomovanch umlc ve veejnm prostoru msta.

Kurtory poslednho ronku, konanho v roce 2007 byli mj. Brigitte Franzen a Kaspar Knig. Na jedn stran se znan st veejnho prostoru privatizuje, na stran druh veejn prostor podlh sttnmu dohledu, navc se pozornost pesouv od fyzickho prostoru k prostoru digitlnmu. Vznik tak otzka, jakou m veejn prostor vlastn funkci, jak m bt definovn a jakm elm m slouit. Vybavovn veejnho prostoru abstraktnmi skulpturami i jeho osazovn a formovn pomnky vzniklmi na zakzku komunlnch nebo sttnch orgn bez dostaten asti veejnosti obany vytlauje do soukromch i poloveejnch toi. Je otzkou, jakou st veejnosti m veejn prostor reprezentovat. Jak iroce oteven a strukturovan m i mus bt veejn prostor? Jakou lohu pi tom zastv umn?

Goethe-Institut a NRWkultursekretariat vyzvaj kurtory z Estonska, Lotyska, Litvy, Polska, Slovenska, Slovinska, esk republiky a Maarska, aby pedloili sv nvrhy projekt, kter by zpracovvaly toto tma. Porota nsledn vybere a dvacet nvrh, jejich autoi budou potkem z pozvni k asti na tdenn letn akademii, konajc se v Severnm Porn-Vestflsku. astnci by zde mli zskat hlub vhled do souasn umleck scny, diskutovat s nmeckmi odbornky i umlci a spolen rozvjet pedloen i nov projektov nmty. Letn akademie bude probhat v anglickm jazyce.

Vybran projektov nmty by dle mly v dlch workshopech v zemch pvodu kurtor dospt za podpory Goethe-Institutu do finln podoby a mla by bt pipravena jejich realizace.

V ppad zjmu prosm zalete do 30. ervna 2013 nsledujc podklady, a to pouze emailem a v anglickm jazyce:

  • Motivan dopis (v rozsahu max. 1 A4)
  • Nvrh projektu (v rozsahu max. 1 A4)
  • Tabelrn ivotopis
  • Portfolio/Ukzky dosud realizovanch projekt a vstav (max. 3)

Podklady prosm zaslejte emailem na adresu sommerakademie2013@goethe.de a do pedmtu zadejte Letn akademie 2013. Obratem potvrdme doruen Va dosti. V druh polovin ervence budete informovni o vsledcch zasedn poroty. Pjezd na msto konn letn akademie je plnovn na 1. 9., odjezd na 9. 9. 2013.

Vybranm astnkm letn akademie bude zajitna:

  • ast na programu letn akademie
  • hrada nklad na cestu
  • hrada nklad na ubytovn a diety

S dotazy se prosm obracejte na dr. Angeliku Eder (angelika.eder@prag.goethe.org) nebo Tome Fridricha (tomas.fridrich@prag.goethe.org) z Goethe-Institutu v Praze.

Tme se na Vae dosti!

Přidáno: 25.06.2013, Zdroj: Goethe Institut

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.