Kreativně k jazykové výuce

MŠMT ČR

Na dnešní konferenci pořádané k desátému výročí Evropského dne jazyků bylo 6 projektů oceněno Evropskou jazykovou cenou Label 2011. Jedná se o výjimečné a inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání. Evropská jazyková cena Label je ocenění, které má za cíl podpořit kvalitní projekty ve výuce cizích jazyků, zajistit jejich větší publicitu a inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit do výuky. Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 36 projektů.

Mezi oceněné projekty bude z rozpočtu MŠMT rozdělena částka 1 200 000 Kč. Každá z  6 oceněných institucí získá finanční odměnu 200 000 Kč určenou pro rozvoj jazykového vzdělávání, zahraniční mobilitu žáků nebo jazykové pomůcky.

Evropská jazyková cena Label je udělována ve všech zemích Evropské unie a dalších evropských zemích zapojených do Programu celoživotního učení. Na národní úrovni je za realizaci programu od roku 2007 zodpovědný Dům zahraničních služeb/Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. V ČR již proběhlo devět ročníků Evropské jazykové ceny Label, a to v letech 2002-2010. Každý rok jsou oceňovány výjimečné projekty nebo aktivity v oblasti jazykového vzdělávání a jednou za dva roky je udělováno také individuální ocenění Evropský učitel jazyků. Cenu může získat jakákoli instituce působící v oblasti jazykového vzdělávání. Více informací a podmínky soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.naep.cz.

Vítězné projekty, které získaly ocenění v letošním roce:

Název projektu: Cool School – learning can be fun
Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace
Projekt v rámci aktivity eTwinning je zaměřený na realizaci společných hodin anglické konverzace s projektovými partnery. Výsledkem projektu mezinárodní spolupráce je sada videozáznamů ze společně realizovaných hodin. Videa jsou prezentována na webových stránkách školy, náhled do hodin je přístupný žákům, rodičům i veřejnosti. Na základě zkušeností z tohoto projektu vznikl návod pro české učitele, jak se na společnou hodinu připravit a vybavit, včetně návrhu témat pro spolupráci s metodickým postupem u konkrétních témat. Součástí návodu jsou také ukázky ze společných hodin uskutečněných v tomto projektu.

Název projektu: Cross Perspectives on Exile
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

Projekt Partnerství škol Comenius je zaměřený na problematiku imigrantů. Cílem bylo rozšířit jazykovou kulturu žáků a posunout angličtinu z pozice vyučovacího předmětu na komunikační nástroj, což se plné míře podařilo. Spontánně po návštěvě v Itálii vznikl i kroužek italštiny. Žáci společně řešili otázku předsudků, protože ty jsou zdrojem nedůvěry, která vyvolává strach z neznámého. Seznámili se také s Listinou základních práv a svobod. Škola podporuje aktivní výuku živých jazyků a projekt plně odpovídá vzdělávacím strategiím školy.

Název projektu: Where do the raindrops disappear to?
Mateřská škola Ohaře, okres Kolín

Jednotřídní MŠ  je umístěna v malé obci. Jde o její již třetí projekt eTwinning.  Angličtina se prolíná všemi činnostmi dne zcela přirozeně. Je součástí ŠVP a dvakrát týdně má charakter řízené činnosti se zábavnými aktivitami: kreslení, doplňování, lepení, zpěv, poslech, opakování poslechu, pokusy, dramatizace jednoduchého textu, online aktivity s partnerskou školou atd. Výstupy se ukládají na společný blog, školy si je vzájemně hodnotí a zpětně je využívají.  Učitelky partnerských škol si vyměňují i metodické postupy, jak zavádět ekologickou výuku do MŠ. Součástí projektu jsou i videokonference, umožňující přímou interakci  dětí.

Název projektu: A Guide to traditional ball games in Visegrad countries
Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace

Projekt byl spojený s výjezdem na sportovní setkání. Zúčastnily se ho děti kolem 12 let, z nichž většina byla ze sociálně slabého prostředí. Původní myšlenka byla vysvětlit národní míčové hry spolužákům z Polska a Maďarska. Jazykem komunikace byla na počátku angličtina, později se ale přidaly i základy polštiny a maďarštiny. Projekt probíhá za využití ICT a zahrnuje i sportovní a kulturně poznávací aktivity. S podporou vedení školy se zúčastnily dvě učitelky školy.

Název projektu: Not only neighbours, but also friends
Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim

ZŠ Hrochův Týnec je instituce, kterou navštěvuje 30% dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vznikla 3 čísla mezinárodního čtyřjazyčného časopisu v elektronické i tištěné podobě v češtině, slovenštině, polštině, angličtině. Principem je tvorba článků do školního čtyřjazyčného časopisu, na kterém se podílejí 3 partneři. Každý z partnerů tvoří články v mateřském jazyce, další v anglickém jazyce, tyto vkládá na společný prostor. Časopis v tištěné podobě je umístěn ve všech třídách ve škole, děti si jej čtou a porovnávají, kterému z jazyků jsou schopny porozumět.

Název projektu:“Pride and Prejudice ” - overcoming stereotypes
Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, s. r. o.

Projekt Partnerství škol Comenius je zaměřený na překonávání předsudků o jednotlivých zemích. V jeho rámci vznikl mezinárodní slovníček pojmů, webové stránky a dokumentární film o předsudcích. Vznikla také brožura využitelná ve výuce volitelného kurzu zaměřeného na překonávání stereotypů.

Přidáno: 26.09.2011, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.