Konference na aktuální téma: Lidský kapitál a investice do vzdělání

Untitled Document

Dnes pokračovala již sedmá mezinárodní vědecká konference na téma: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Pořadatelem byla opět Vysoká škola finanční a správní. Záštitu nad konferencí letos převzalo hlavní město Praha společně s místopředsedou české vlády Ing. Martinem Jahnem. Mezi přednášejícími byli špičkoví odborníci ze státních orgánů, vzdělávacích institucí, vysokých škol, vládních agentur i úspěšných firem.

Konference se konala poprvé v roce 1998 a nastolila důležité aktuální téma: najít pro Českou republiku nejvhodnější model financování vzdělání, zejména vysokého školství. Průběh dvoudenního jednání v Kongresovém centru ČNB v Praze potvrdil, že účastníci jsou věrni hlavnímu tématu.

Výběr z nejzajímavějších diskuzních témat prvního dne konference:

Již v úvodu zazněly zajímavé myšlenky týkající se vztahu vysokoškolského vzdělávání a znalostní ekonomiky. Počet vysokých škol od roku 1989 výrazně stoupl a počet studujících je dokonce trojnásobný. To je správný trend ve vzdělávání, protože schopnost produkovat a využívat znalosti je do budoucna nejspolehlivějším způsobem jak obstát v evropské ekonomice.

Rostoucí počty studentů samotné pro takový cíl nestačí. Reforma financování vysokého školství je nezbytná. Jejím cílem je prohloubit závislost mezi finančními prostředky, které VŠ získává a kvalitou vzdělávacího procesu, kterou lze měřit pouze dlouhodobou vhodnou uplatnitelností jejích absolventů na pracovním trhu.
Uvažovaný model by měl vést ke zvýšení kvality a efektivnosti vzdělávacího procesu. Předpokladem je, že ke zkvalitnění vzdělávacích služeb dojde tehdy, když jejich poskytovatelé, vysoké školy, budou přímo finančně zainteresováni na profesním uplatnění svých absolventů. Takový model se v průběhu předchozích ročníků konference podařilo společným úsilím zahraničních a domácích expertů nalézt. Je založen na principu přenesené ceny, kdy student zaplatí za své vzdělání až následně, ze své mzdy, kterou bude pobírat v zaměstnání, jež získal díky své odbornosti. Platit začne v okamžiku, kdy jeho příjem dosáhne

 

určité dohodnuté výše, a po dohodnutou dobu bude odvádět několik procent z příjmu na konto své vysoké školy. Podobný systém už zkouší v praxi řada zemí jak na školách financovaných státem, tak na školách soukromých. Populární je např. systém MyRichUncle, zaváděný v USA.

Rostoucí počet studentů VŠ nezaručuje volný přístup ke studiu podle skutečných studijních předpokladů uchazečů. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že šance dětí dělnických rodin vystudovat VŠ jsou mnohem vyšší v systémech, které zavedly investiční model financování studia (školné a sociální pomoc studentům), než v systémech, které se tomu principu brání. Studenti by se tedy měli na financování svého vzdělání podílet.

 


Konference pokračovala dnes jednáním v odborných sekcích a diskusemi, kde hlavní slovo měli reprezentanti vysokých škol.

Sborník přednesených referátů a diskuzních vystoupení se připravuje k tisku.

 

Další informace poskytne PhDr. Lenka Ruppertová, tel. 222 716 747.

V Praze dne 23. 9. 2004

Autor: Ladislav Lašek - Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Přidáno: 24.09.2004, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.