Konference Evropa bez bariér a role regionů v odstraňování překážek

Metropolitní univerzita Praha - logo

Praha, 25. května - Metropolitní univerzita Praha pořádá ve dnech 4. a 5. června konferenci s názvem „Evropa bez bariér. Role regionů v odstraňování překážek.“ Myšlenka uspořádat tuto konferenci vznikla na půdě univerzitního střediska Metropolitní univerzity v Liberci. Konference se bude konat v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje v ulici U Jezu 642/2a.

Začátek konference je stanoven ve čtvrtek 4. června na 13:30 h. Jednacím jazykem je čeština a angličtina.

Jak sám název konference napovídá, cílem konference je potvrdit jednu z priorit českého předsednictví a přispět tak k odbourávání překážek integračního procesu. Vzhledem k tomu, že organizátorem je středisko MUP v Liberci, které se nachází v regionu s bohatými zkušenostmi se spoluprací v rámci euroregionu NISA, je program konference směřován především na regionální aspekty bariér uvnitř EU.

„Od konference si slibujeme, že přispěje nejen k provázanosti teorie a praxe, ale zejména umožní diskutovat problematiku v odborných kruzích s vyzdvihnutím regionální úrovně řešení,“ říká vedoucí univerzitního střediska MUP v Liberci Ing. Eva Marhoulová, Ph.D.

Konference svým zaměřením reaguje na poptávku po snížení překážek vnitřního trhu ve třech základních rovinách. První rovinou bariér jsou mikroekonomické a makroekonomické dopady regulace, druhá linie problémů se týká dopadů těchto překážek na rozvoj regionů uvnitř EU. Třetí linie se zaměří na řešení politické dimenze nadměrné regulace uvnitř EU a dalších překážek budoucího vývoje integrace.

Na konferenci s hlavním referátem vystoupí např. Ing. Petr Zahradník (Česká spořitelna) s příspěvkem na téma Kohezní politika EU a její budoucnost z pohledu dopadů hospodářské krize. O roli přeshraniční spolupráce v rámci kohezní politiky EU bude hovořit Ing. Pavel Branda (Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu). O Evropské unii a ekonomické integraci pojedná doc. Ing. Ingeborg Němcová (VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra světové ekonomiky). Role Eurocenter v překonávání informačních bariér je tématem příspěvků zástupců Eurocentra Liberec.

Jednáním celé konference se bude prolínat také současná finanční krize. V době konání konference se české předsednictví bude chýlit ke svému konci, tudíž odpovědi na otázky spojené s polemikou na téma, zda regulovat více či méně, zda jisté bariéry propustnosti vnitřního trhu EU napomohly řešení krize, či naopak dopady krize prohloubily, budou moci být zodpovězeny konkrétněji. Účast zahraničních odborníků na konferenci jistě přinese zajímavé podněty pro diskusi.

Další podrobnosti týkající se konference naleznete na www.mup.cz/evropabezbarier.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Marhoulová, Ph.D., zástupce střediska Liberec
E-mail: marhoulova@mup.cz
Tel.: +420 724 437 341

Přidáno: 02.06.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.