Kariérové poradenství se rozvíjí i v České republice a nabývá na profesionalizaci

Na konferenci věnované kariérovému poradenství byly koncem minulého týdne vyhlášeny výsledky šestého ročníku soutěže Národní cena kariérového poradenství. Pořadatel soutěže, Centrum Euroguidance, ocenilo celkem 7 příspěvků. Rozmanitost přihlášených příspěvků a udělených cen svědčí o rozvíjejícím se poradenství u nás a jeho postupující profesionalizaci. Soutěž se, stejně jako v minulých dvou letech, konala ve spolupráci s Euroguidance Slovensko.

Kariérové poradenství jako nezbytná součást celoživotního učení nabývá na významu a stává se důležitým nástrojem pro zvyšování zaměstnanosti, podpoře rovných příležitostí na trhu práce a otevřeného dialogu všech, kteří do něj vstupují a kteří jej ovlivňují. „Poradenství poskytuje lidem prostor, povzbuzení, oporu a inspiraci při hledání cesty životem, využití vlastního potenciálu a uplatnění ve společnosti.“ (účastníci semináře Vize kariérového poradenství, EG 2013)

Za příkladné služby poskytované studentům získalo ocenění Gymnázium Jihlava, jehož poradenské pracoviště zvítězilo též v rámci regionální Ceny za podporu kariérního rozvoje žáků ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina, další z cen získalo Kariérní centrum Masarykovy univerzity v Brně, které se letos mezi vítězi umístilo již po třetí v řadě; tentokrát byla cena udělena za realizaci inovativního počinu Personalistika ze zákulisí. Do Brna putovala také cena pro Centrum vzdělávání všem zřizované Jihomoravským krajem k rozvoji konkurenceschopnosti a zvýšení zájmu obyvatel kraje o celoživotní vzdělávání. Centrum získalo cenu za otevřenou nabídku služeb kariérového poradenství široké veřejnosti. Projekt Oblastní charity Pardubice, Mami, tati, pečuj, pracuj, byl oceněn za komplexnost a propojení práce se zaměstnavateli a zaměstnanci při slaďování pracovního a osobního života.

Za úspěšnou implementaci švýcarské metody mapování kompetencí CH-Q na národní úrovni získalo ocenění Centrum kompetencí. Konečně za podporu kreativity v kariérovém poradenství byla oceněna psycholožka, lektorka, koučka a kariérová poradkyně Magda Shymon, která uvedla v život originální lektorské a terapeutické pomůcky b-creative.

Zvláštní cena za evropskou spolupráci, vyhlášená při příležitosti deseti let od vstupu České republiky do Evropské unie, byla udělena projektu Fit for flexi realizovanému jazykovou a vzdělávací agenturou Channel Crossings, s. r. o.

Vedle vítězných příspěvků získali zvláštní uznání poroty Evropská kontaktní skupina za publikaci Navigace světem práce, občanské sdružení Asistence za dlouhodobé poskytování kvalitních služeb kariérového poradenství a trojlístek brněnských vysokých škol (MU, MENDELU, VUT) za podporu spolupráce jednotlivých aktérů v oblasti kariérového poradenství při realizaci veletrhu Job Challenge.

Kromě vyhlášení vítězů soutěže byl na konferenci rovněž prostor pro diskuzi nad aktuálními tématy kariérového poradenství: mapování kompetencí v celoživotní perspektivě či spolupráci se zaměstnavateli jako dalšímu rozměru kariérového poradenství. V neposlední řadě byly také představeny příspěvky přihlášené do slovenské Národní ceny kariérového poradenství, o jejichž vítězích se více dozvíme 16. 10. 2014 v Bratislavě.

Soutěž se tradičně koná pod záštitou Národního poradenského fóra, ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR a s podporou portálu Edumenu.cz. Výstupy z konference, stejně jako přehled přihlášených příspěvků české i slovenské části soutěže lze najít v českém i anglickém sborníku, v dalším čísle Zpravodaje Euroguidance a také na webových stránkách www.euroguidance.cz

Přidáno: 23.09.2014, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si