Kariérní centrum PEF MENDELU bude více než poradna

Až 65 % úspěšných absolventů všech vysokých škol v České republice své první zaměstnání nachází mimo studovaný obor, nebo pod úrovní svého vzdělání. Kariérní centrum, zahajující svou činnost v září 2013, bude novým nástrojem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity (PEF MENDELU) pro podporu zaměstnanosti svých studentů a absolventů.

Jeho cílem je zvyšování počtu kvalitních studentů, jejich připravenosti pro trh práce, podpora jejich správné volby prvního zaměstnání a úspěšného provázání s potenciálními zaměstnavateli. Studentům nabídne mimo jiné i psychoterapeutický výcvik v tzv. biosyntézeii.

„Vznik kariérního centra je především odpovědí na současnou situaci na trhu práce. Cílem fakulty je studenty nejen kvalitně vzdělávat, ale také jim pomoci najít adekvátní uplatnění v praxi. Utváření vazby mezi studentem a zaměstnavatelem z oboru již v průběhu studií je efektivní cesta, jak tento cíl podpořit“, uvedla prof. Ing. Jana Stávková, děkanka fakulty.

V dnešní době je možné využít služeb mnoha privátních kariérních a jiných poradenských center, která jsou nejčastěji součástí různých organizací specializujících se na kariérní rozvoj. S rozvojem pozitivního přístupu společnosti ke vzdělávání a řízení lidských zdrojů si pomalu kariérní centra nacházejí svá místa i na českých univerzitách. Aktivity těchto kariérních center univerzit jsou na počátku svého rozvoje. Na rozdíl od jiných běžných center bude KC PEF MENDELU nabízet nejen služby z řad odborníků působících na fakultě, ale i služby externích poradců.

„Inspirováni vývojem a novými trendy z této oblasti bude spektrum činností našeho centra zaměřeno nejen na poradenství v oblasti zaměstnanosti. Bude se stejnou měrou soustředit i na poradenství osobnostního rozvoje. Pořádat vzdělávací semináře, přednášky a také nabízet odborné psychologické služby. Chceme studentům pomoci jednoduše odpovědět na otázky: jakou pozici zvolit, pro jakou firmu, jaké platové ohodnocení a být jim plně k dispozici i v případě dalších otázek. Podařilo se nám získat pro centrum významné partnery ze všech těchto oblastí", doplnila informace Mgr. Hana Pindryčová, vedoucí KC PEF MENDELU.

Činnost kariérního centra PEF MENDELU bude zahájena od začátku nadcházejícího semestru (září 2013). Studenti a absolventi PEF MENDELU budou mít navíc všechny služby zdarma.

Přidáno: 22.07.2013, Zdroj: Mendelova univerzita v Brně

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.