Kampaň

Nadace společnosti Wrigley zahájí po velkém úspěchu druhý ročník celosvětové kampaně s názvem „Litter Less – Pryč s odpady“, na které spolupracuje s Asociací pro environmentální vzdělávání (Foundation for Environmental Education, zkráceně FEE). Kampaň probíhá v patnácti zemích světa. Jednou z nich je i Česká republika, kde je realizována prostřednictvím Sdružení TEREZA v rámci mezinárodního programu Ekoškola. Letos bude své projekty realizovat 25 škol.

Do projektu „Litter Less – Pryč s odpady“ se zapojilo 25 zemí světa. Cílem celé kampaně je zaujmout, potažmo vzdělávat děti a mladé lidi v oblasti znečišťování životního prostředí a zároveň je motivovat dělat v této oblasti správná rozhodnutí. Kampaň financuje Nadace Wrigley celkovou částkou 3,25 milionu dolarů. Celá akce doplňuje již existující snahu společnosti Wrigley o zodpovědné nakládání s odpady.

Jan Blažek za program Ekoškola a Sdružení TEREZA ke spuštění kampaně uvádí: „Jsme velmi rádi, že se kampaň ‚Litter Less  - pryč s odpady‘ díky svému úspěchu dočkala druhého ročníku. Během několikaměsíční kampaně byly uskutečněny velmi zajímavé projekty, které vedly ke zlepšení hospodaření s odpady na školách i k aktivní osvětě veřejnosti. Věříme, že další ročník přinese mnoho dalších nápaditých akcí a rozšíří tuto osvětu mezi více dětí.“

„Spojení právě se Sdružením TEREZA považujeme za velmi přínosné, protože jeho aktivity mají velmi pozitivní vliv na myšlení dětí a šíření osvěty v problematických tématech. Společnost Wrigley se dlouhodobě věnuje ochraně životního prostředí a tento projekt je další z příležitostí, jak ve společnosti rozšířit povědomí o důležitosti a způsobech omezení zbytečného množství odpadu,“ říká Corporate Affairs manager společnosti Wrigley Magdalena Hrabcová.

Jak kampaň „Litter Less – Pryč s odpady“ funguje v České republice?

V České republice kampaň probíhá prostřednictvím sdružení TEREZA a programu Ekoškola. Zúčastněné školy využijí svou fantazii v různých oblastech. Žáci mohou uspořádat hromadný úklid okolí školy, z odpadků vytvořit umělecké dílo, publikovat články či reportáže o různých tématech týkajících se odpadu nebo například uspořádat osvětovou akci pro mladší spolužáky.

Každá škola získá finanční dar v hodnotě 9 500,- Kč (500 $) na realizaci svého projektu. Podmínkou je registrace na stránkách www.eco-schools-litterless.org, naplánování a uskutečnění kampaně a průběžné reportování jejího průběhu na webových stránkách. Žáci také spolupracují s ostatními školami. Na Světový den životního prostředí, 5. června 2013 pak budou realizovat akci vedoucí ke snižování množství odpadů za účasti veřejnosti a zástupců společnosti Wrigley.

Přidáno: 02.11.2012, Zdroj: Sdružení TEREZA

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.