Kam dát dítě, aby mluvilo plynně anglicky už na základce?

Čtvrt století od sametové revoluce nezajistilo českým dětem efektivní výuku hodnou 21. století. Stejně jako tomu bylo v minulosti i nová generace tráví hodiny denně ve škole především memorováním a cizí jazyky se učí nejčastěji s českým učitelem. Firmy však po absolventech požadují kreativitu, kritické myšlení a angličtinu hodnou rodilého mluvčího. Studenti bilingvní školy Beehive hovoří plynně anglicky ještě před nástupem na střední školu. Základem výuky je individuální přístup a výuka s rodilými mluvčími.

Pokud chcete dítěti pomoci a připravit ho na reálný život, kromě slušného vychování myslete také na jeho vzdělání – pevným základem každého absolventa je plynulá angličtina. Přestože se anglický jazyk učí většina dětí již v průběhu 1. stupně základní školy, výuka je ve většině institucí stále velmi neefektivní. Důsledkem je celá generace mladých Čechů, pro které se angličtina stala výrazným handicapem. Mezi důvody patří memorování z jazykových učebnic, absence individuálního přístupu ze strany učitelů a především nedostatek rodilých mluvčích na státních školách.

Angličtina jako nezbytnost k přijímacím zkouškám či k zaměstnání

V době, kdy se děti, které jsou teď na základních školách, dostanou na pracovní trh, bude angličtina naprosto samozřejmým pracovním nástrojem všech. To co se naučí teď, je nebude zatěžovat v dospělosti, kdy se mohou naplno věnovat svým specializacím,“ říká ředitelka bilingvní školy Beehive Martina Přenosilová.

Stále populárnější jsou proto soukromé školy, které potřeby trhu alespoň trochu vyrovnávají. Rodiče oceňují možnost, že jejich potomkům se dostane kvalitní přípravy na studium vysoké školy, dětem pak vyhovuje méně stresující prostředí přijímacích zkoušek a fakt, že soukromé školy mají na rozdíl od těch státních širší a atraktivnější zaměření studia.

Odborníci se ale shodují, že ze soukromých škol je nutné pečlivě vybírat. Někde platíte vysoké školné i jen za pár hodin angličtiny navíc. „Například naše bilingvní škola je alternativou pro nadané žáky, kteří mají zájem o výuku jazyků na vysoké úrovni. Naši studenti řadu předmětů studují v českém i anglickém jazyce zároveň,“ vysvětluje Martina Přenosilová s tím, že kromě jazyků klade důraz i na moderní způsob výuky, který memorování letopočtů a jmen nahrazuje praktickými zkušenostmi z modelových situací, tréninkem komunikačních dovedností, samostatností a prací v týmu. „S biflováním se u nás nesetkáte,“ uzavírá s úsměvem.

O BEEHIVE

Beehive nabízí alternativní vzdělávání už od předškolního věku. Žákům dále nabízí ucelený studijní program v rámci osmileté bilingvní školy, která se skládá z druhého stupně základní školy, na níž plynně navazuje čtyřleté gymnázium. V budoucnu by mělo vzniknout i gymnázium osmileté. Studenti zde pracují v menších skupinách, kde se klade důraz na jejich individualitu a rozvíjení kritického myšlení. V případě, že rodiče chtějí s dvojjazyčnou výukou začít ještě před startem povinné školní docházky, mohou předškoláky zapsat do místních jeslí nebo mateřské školy.

Přidáno: 01.06.2016, Zdroj: Beehive International School

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.