Kabinet jazyků Ústavu společenských věd FAST VUT v Brně nabízí kurzy angličtiny

Kabinet jazyků Ústavu společenských věd nabízí tyto kurzy angličtiny:

Angličtina pro pokročilé:
Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu a gramatiku. Tyto kurzy navazují na úroveň PET Cambridgeských zkoušek nebo na úroveň B1 CEF.

BYA7 Upper-Intermediate English, Part 1 Units 1 - 4 Zimní a letní semestr
Literatura: English File Upper-Intermediate
Mluvnice: frázová slovesa, příslovce, podmiňovací způsoby, budoucí časy, časy ve vyprávění, třetí podmiňovací způsob, modální slovesa dedukce, slovosled přídavných jmen.
Slovní zásoba: frázová slovesa, hudba, média, příslovce, zdraví, technologie, přídavná jména s předložkami, silná přídavná jména, dějiny a politika, móda, muži a ženy.

BYA8 Upper-Intermediate English, Part 2 Units 4 - 7 Letní semestr
Literatura: English File Upper-Intermediate
Mluvnice: počitatelnost a množná číslo podstatných jmen, předpřítomný čas prostý a průběhový, výrazy vyjadřující množství, vztažné věty, slovesa s gerundiem nebo infinitivem, nepřímá řeč, vedlejší věty, pocitová slovesa, pasivum.
Slovní zásoba:bydlení, zvířata a ochrana přírody, tvorba slov, zločin a trest, pravda a lež, složená podstatná jména, přídavná jména pro smysly, business, abstraktní podstatná jména.


Odborná angličtina:

BYA9 Stavební angličtina
Studenti se seznámí s odbornou slovní zásobou z oblasti stavebnictví a se základy odborného stylu. Cílem kurzu je naučit studenty, aby si poradil s anglickým odborným textem a dokázal splnit praktické úkoly, které se k textu vztahují.

Ostatní kurzy angličtiny:

Do ostatních kurzů, které Kabinet jazyků nabízí , viz Nabídka kurzů angličtiny v akademickém roce 2006/2007 www.fce.vutbr.cz/SPV/jaz/anglictina, se přednostně registrují studenti FAST. Pokud v kurzech budou volná místa, mohou je doplnit ostatní zájemci. 5. října 2006 bude na www.fce.vutbr.cz/SPV/jaz vyvěšen rozvrh předmětů, kde jsou stále volná místa. Zájemci se budou moci přihlásit do předmětů přímo k vyučujícímu přes e-mail, případně se mohou obrátit na kontaktní osobu. E-mailové adresy vyučujících jsou také na webových stránkách Ústavu společenských věd www.fce.vutbr.cz/SPV.

Zkoušky:

Na Ústavu společ. věd mohou studenti z jiných fakult lze vykonat zkoušku z angličtiny (bez docházky do výuky) na úrovni B1 dle stupnice Evropského jazykového portfolia.
Po úspěšném vykonání zkoušky obdrží uchazeč "Osvědčení o univerzitní zkoušce z anglického jazyka".
Cena: 1 400 Kč, splatná složenkou nebo bezhotovostním bankovním převodem před složením zkoušky.


Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kučerová kucerova.l@fce.vutbr.cz

Přidáno: 30.08.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.