Jazykový certifikát, magický klíč ke studiu i pracovním příležitostem

Pojem certifikát neboli osvědčení není vždy vnímán výhradně pozitivně. Hovořit by mohl zástup zoufalých a neúspěšných žadatelů. Certifikáty však v mnohém usnadňují život nejen samotným nositelům osvědčení, ale i institucím, kteří je považují za jasně čitelný doklad schopností.

Zatímco v mnohých západních státech již nikoho nepřekvapí, že zaměstnavatel vyžaduje osvědčení i od uklízečky, Česká republika v otázce certifikovaných znalostí stále viditelně zaostává. Pravděpodobně nejuniverzálněji využitelnými certifikáty jsou však i zde osvědčení o znalosti světových jazyků. Takový doklad umožňuje nejen zlepšení vlastní pozice na trhu práce, ale je i klíčem zpřístupňujícím vysokoškolské vzdělání na zahraničních univerzitách.

Zájem o jazykové certifikáty se samozřejmě odvíjí od využitelnosti jednotlivých jazyků. Proto nejvíce pozornosti přitahují certifikáty dokládající znalost britské či americké angličtiny. Následují certifikáty německé, francouzské, španělské, ruské a italské. Zájem je nejen o osvědčení dokládající znalost všeobecného jazyka, zejména pracovní sféra totiž požaduje certifikované zvládnutí obchodní angličtiny a pozadu nestojí ani certifikáty dokládající zběhlost v dalších úzce profilovaných jazykových schopnostech.

Jak se lze k jazykovému osvědčení dopracovat? Jedině přes zkoušku, která důkladně prověří úroveň jazykového vzdělání. Některé jazykové zkoušky nevyžadují žádnou přípravu a referují o dosažené úrovni úrovní pomocí bodového ohodnocení. Takové zkoušky nelze nesložit, uchazeč je v nich úspěšný pouze více nebo méně. Zkoušky, u nichž existuje reálná možnost, že uchazeč nesplní podmínky pro udělení certifikátu, však většinou vyžadují soustavnou a dlouhodobou přípravu. Na tu se specializuje mnoho jazykových škol, které ke zkouškám vypisují (většinou dvousemestrální) přípravné kurzy. Jazykové školy, které získaly od společností provozujících zkoušky akreditaci, mají v režii i samotné skládání zkoušek.

Některé jazykové certifikáty mají časově omezenou platnost. Zájemce o složení některé ze zkoušek by si proto měl zjistit, zda získává certifikát na doživotí, nebo jestli má takové potvrzení jen omezenou platnost. „Samozřejmě si většina studentů raději zvolí zkoušku, po jejímž složení obdrží certifikát platný až do konce života. Nicméně například certifikát TOEFL je platný pouze dva roky. Právě TOEFL je přitom zkouška, kterou vyžaduje většina univerzit v USA. Studenti tak nemají v podstatě jinou možnost,“ říká jazyková metodička jazykové školy Skřivánek Jana Kadlíková.

Evropská unie pro snadné rozlišení jednotlivých jazykových úrovní zformulovala Společný evropský referenční rámec pro jazyky (viz Stupnice znalostí…). Tato kritéria nejsou samozřejmě jediným využívaným měřítkem, společnosti však své zkoušky sestavují tak, aby doložené znalosti odpovídaly jedné z jasně vymezených úrovní.

Zkoušky na úrovni A1 či A2 (například cambridgeská KET) nemají přílišnou výpovědní hodnotu. Svědčí pouze o tom, že držitel certifikátu zvládl základy jazyka a samotné osvědčení má tak větší význam pouze pro něj a motivují jej k dalšímu vzdělávání.

Největší zájem je o zkoušky vyšších úrovní, kterým přikládají větší váhu zaměstnavatelé i univerzity. V České republice jsou stále nejvytíženější zkoušky na úrovni B2 (například cambridgeský FCE nebo LTE Intermediate), stále více lidí se však hlásí i ke zkouškám na úrovni C1 (LTE Advanced či CAE). Ty představují významný přínos především pro lidi, kteří uvažují o krátkodobém či dlouhodobém studiu na zahraničních univerzitách. Mnohé z nich totiž certifikáty této úrovně považují za doklad o dostačujících znalostech jazyka, ve kterém se na univerzitě přednáší. Na vrcholu pak trůní zkoušky prokazující znalosti jazyka na úrovni rodilého mluvčího (C2). „Většina univerzit si stanovuje sama jakou zkoušku (z angličtiny; pozn. red.) a na jaké úrovni od studentů požaduje. Tradičně se většinou jedná o zkoušky Cambridge (CAE, CPE, IELTS), dále jsou na mnoha univerzitách uznávány zkoušky City and Guilds (především úrovně Expert a Mastery) a Pearson Language Assessments (Level 4 a 5),“ uvádí již citovaná Kadlíková.

Stupnice znalostí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky:

A1
Porozumění jednoduché informaci v pomalém řečovém tempu. Vyjádření základních údajů (jméno, bydliště, zaměstnání), kladení jednoduchých otázek. Vyplnit jednoduchý formulář a napsat krátký pohled.

A2
Porozumění jednoduchým větám a často užívaným slovům k tématům běžného dne (rodina, práce  a okolí), jednoduchým textům z prospektů. Dorozumění se v běžných situacích všedního dne. Schopnost vést nekomplikovaný rozhovor, napsat krátké sdělení týkající se běžného života. 

B1
Porozumění všem hlavním bodům jakéhokoliv  rozhovoru běžného dne, zprávám z televize a rozhlasu v pomalejším tempu. Schopnost běžně  se dorozumět na cestách, vést rozhovor bez přípravy o tématech běžného dne, napsat krátký souvislý text k běžnému tématu, popsat své postoje.

B2
Porozumění delším rozhovorům, které se týkají známé problematiky, bezproblémové sledování reportáží a filmů ve spisovném jazyce. Porozumění psaným zprávám a současné literatuře. Schopnost vést spontánní rozhovor s rodilým mluvčím, aktivně se podílet na diskusi. Schopnost napsat podrobnější osobní i formální dopis.

C1
Po všech stránkách vysoká znalost jazyka. Schopnost v rozsáhlé míře aktivně využívat jazyk v soukromé i pracovní sféře.

C2
Nejvyšší stupeň zvládnutí daného jazyka, blížící se úrovni rodilého mluvčího.
fut

Článek vznikl v rámci projektu Futura financovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a hlavním městem Prahou. Projekt realizuje Respekt o.p.s.

Přidáno: 28.11.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.